Vad kan en minoritetsägare göra om bolagsledningen inte låter denna ta del av bokföring?

2018-10-20 i Bolag
FRÅGA
Hej!Jag äger ett holdingbolag till 100 % som i sin tur äger ett Aktiebolag till 49 %. Resterande 51 % ägs av min partners holdingbolag. För ett år sedan lämnade jag VD-posten och styrelsen. Den andre delägaren skickar nu månadsvisa verksamhetsrapporter samt resultatrapport. Jag har vid åtskilliga tillfällen bett om balansrapport utan resultat. Har jag rätt att ta del av den? Och vad kan jag i så fall göra?Hur är det om någon bryter mot ABL, kan man lämna in en stämningsansökan till tingsrätten och begära skadestånd? Eller vad gör man? Är det den allmänna domstolen som handlägger denna typ av ärenden?Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I aktiebolagslagen (ABL) finns ett väl utvecklat minoritetsskydd. Det ska se till att en aktieägare som enbart äger en mindre del av aktierna inte ska utsättas för missbruk från majoriteten.

I mindre bolag har aktieägare rätt till insyn

Ett exempel på en minoritetsskyddsregel är rätten till insyn i mindre bolag. I ett bolag med högst tio delägare har varje ägare rätt att få titta på bokföring och andra handlingar så att denne kan bedöma bolagets ställning (7 kap 36 § 1 stycket). Styrelsen eller VD ska även hjälpa till med utredning och ge aktieägaren kopior av handlingarna, om det inte skulle innebära stora besvär (2 stycket).

Det enda undantaget är om visning av handlingarna skulle innebära en stor risk att bolaget drabbades av en allvarlig skada (3 stycket). Det måste då finnas objektiva omständigheter som pekade på att skadan skulle uppstå om handlingarna lämnades ut till just dig.

Eftersom ni bara är två delägare i bolaget uppfyller du av allt att döma kraven som bestämmelsen säger upp. Undantaget är utformat på ett sådant sätt att det krävs oerhört mycket för att din partner ska vägra lämna ut handlingarna på grund av den.

Om ledningen vägrar kan du vända dig till allmän domstol

Om bolagsledningen trots allt vägrar att lämna ut handlingarna till dig, kan du vända dig till allmän domstol (tingsrätten). Du kan då yrka att domstolen ska tvinga ledningen att lämna ut handlingarna till dig. Yrkandet kan kombineras med ett vite. Det innebär att ledningen tvingas betala en straffavgift om de efter domstolens dom fortfarande vägrar (prop 1997/98:99 s. 118).

Om du behöver mer hjälp om hur du går tillväga kan du kontakta oss på info@lawline.se!

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,
Hilda Hansson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (523)
2019-03-20 Klander av bolagsstämmobeslut om vinstutdelning
2019-03-15 Aktieägares rättigheter och skyldigheter
2019-03-09 Fråga om överlåtelse av aktiebolag. Vad ska man tänka på, och vad gäller om det finns skulder?
2019-03-06 Ansvar vid aktiebolag

Alla besvarade frågor (66981)