Vad kan en hyresgäst kräva av hyresvärden om ohyra hittas i hyresrätten?

2019-05-09 i Hyresrätt
FRÅGA
Bor i hyresrätt och har skadedjur i lägenheten där vi är nyinflyttade och det fanns vägglöss när vi flyttade in. Är hyresvärden skadeståndskyldig?Har man rätt att få ersättning för att man inte kan bo i lägenheten? Har man rätt att få ersättning för det vi behövt kasta?Mvh
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad hyresvärden har för skyldigheter gentemot hyresgästen när det finns ohyra i hyresrätten. I mitt svar kommer jag först gå igenom vad hyresvärden har för ansvar gällande standarden på lägenheten för att sedan gå vidare till åtgärder ni kan tillgripa. Regler om hyresrätter hittas i jordabalkens 12 kap .

Hyresvärdens ansvar
Ni som hyresgäster kan förvänta er en viss minimistandard på lägenheten. Minimistandarden innebär att lägenheten skall vara i ett sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet (12 kap 9 § jordabalken).

Om denna standarden inte nås på grund av skada på lägenheten finns det vissa åtgärder som ni som hyresgäst kan tillgripa (12 kap 11 §och 12 kap 16 § jordabalken).Ohyra räknas som en skada (12 kap 17 § jordabalken). Det är inte vilken ohyra som helst som räknas som skada utan det krävs det att du lider men på grund av ohyran. Ohyra som man lider men av har ansetts vara kackerlackor, vägglöss, myror, tvestjärt, mjölbagger och pälsänger.

Skadedjuren ni har hemma är alltså av den mer allvarliga arten som gör att minimistandarden på hyresrätten inte uppfylls och det finns därför en del krav ni kan ställa på hyresvärden.

Åtgärder ni kan tillgripa
Under denna rubrik ska jag ta upp tre åtgärder ni kan tillgripa och dessa är (1) få rätt till hjälp, (2) hyresreducering och (3) skadestånd.

(1) Ni rätt att få hjälp med att få bort vägglössen. Det är hyresvärde som ska se till att lägenheten saneras samt betala för saneringen. Har ni sagt till hyresvärden men han/hon inte gör något åt problemet kan ni själva boka in en sanering och sedan får hyresvärden betala.

(2) Ni har rätt till en skälig nedsättning av hyran för den tid då lägenheten är i bristfälligt skick. Rätten till hyresreducering har ni oavsett om hyresvärden varit ansvarig för bristen eller ej. Som regel har ni inte till rätt nedsättning av hyran för den tid ni har betalat hyran utan att protestera. Vad som utgör en skälig nedsättning är svårt att svara på då jag vet för lite omständigheter. Det som kan sägas är att hyresnedsättningens storlek bedöms med utgångspunkt i hur skadad lägenheten har varit och hur mycket eran nyttjanderätt har påverkats. Som exempel kan sägas att om lägenheten varit oanvändbar ska hyran sättas ner till 0 kr.

(3) Det finns en möjlighet till skadestånd. För att få skadestånd krävs det att hyresvärden varit försumlig eller vårdslös. Hyresvärden kan vara försumlig eller vårdslös om han/hon till exempel känt till ohyran och ändå inte gjort något för att lösa problemet. Det ni kan få ersättning för om hyresvärden varit vårdslös är förmögenhetsskador, personskador och sakskador. Ni kan alltså få ersättning för saker ni behövt kasta och kostnader för dubbelt boende.

Sammanfattningsvis
Ni har rätt till att utan kostnad få hjälp med att få bort ohyran. Ni bör även ha rätt till en skälig nedsättning av hyran, har ni inte kunnat bo i lägenheten alls så kan hyran sättas ner ända till 0 kr. När det gäller skadestånd vet jag alldeles för lite för att kunna bedöma om det skulle kunna vara aktuellt i ert fall. Endast den omständigheten att det finns vägglöss i lägenheten gör inte hyresvärden skadeståndsskyldig utan det krävs att han/hon varit försumlig/vårdslös. Om hyresvärden har varit det kan ni ha rätt till ersättning för kastade saker.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Emma Liberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1478)
2019-11-21 Får en förstahandshyresgäst ta ut en hyra av en inneboende som överstider förstahandshyresgästens hyra?
2019-11-21 Kan jag bli uppsagd från min övernattningslägenhet?
2019-11-20 Andrahandsuthyrning vid arbete på annan ort
2019-11-19 Är hyresgästen skyldig att skotta bort snö från balkongen?

Alla besvarade frågor (74742)