FrågaFAMILJERÄTTGod man27/12/2019

Vad kan en göra när en god man brister i sitt uppdrag?

Hej de är så här att min Godeman inte sköter sitt jobb, han har flertal gånger ignorerat mig och svarar inte ens när jag skriver eller ringer till honom har nu inte hört av honom på 4a månader och fick reda på idag att han har gjort så jag inte får mitt aktivitetsstöd längre.. så hela julen är förstörd samt kan inte betala hyran eller räkningar, ska man anmäla detta ?

Lawline svarar

Hej och stort tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad tråkigt att höra att den gode mannen betett sig så illa. När jag besvarar din fråga kommer jag att utgå från reglerna om godmanskap som finns i föräldrabalken (FB).

Allmänt om god man

Den som utses till god man ska vara rättrådig, lämplig och erfaren, FB 11 kap 12 §. Den gode mannen ska agera på ett sätt som gagnar dig som huvudman, FB 12 kap 3 §.

Den gode mannen får enbart företa handlingar som du som huvudman samtyckt till. Om du inte samtycker till något som den gode mannen har gjort kommer detta inte vara bindande för dig, FB 11 kap 5 §. Det innebär exempelvis att om den gode mannen ingår ett avtal som du inte samtyckt till blir du inte bunden av avtalet. Om du skulle tillfogas skada på grund av något gode mannen gjort utan ditt samtycke så blir den gode mannen ersättningsskyldig i förhållande till dig, FB 11 kap 6 §.

Ska du anmäla detta?

Om den gode mannen gör sig skyldig till missbruk eller försummelse och på grund av detta inte längre är lämplig ska den gode mannen entledigas från uppdraget. Det är överförmyndaren som tar ett sådant beslut, och du som huvudman kan ansöka om att den gode mannen ska entledigas, FB 11 kap 20-21 §. I mina ögon verkar den gode mannen ha brustit i sitt uppdrag. Min rekommendation är därför att du kontaktar överförmyndarnämnden i din kommun och begär att de entledigar den gode mannen från sitt uppdrag.

Om överförmyndarnämnden inte entledigar den gode mannen kan du även ansöka om byte av god man. När du ansöker om byte ska du ange skälen till detta. Här bör du förklara varför du är missnöjd med den gode mannen, precis som du gjort i frågan men kanske något mer detaljerat för att nämnden verkligen ska förstå att ett byte är nödvändigt. Fokusera på hur du har blivit drabbad av den gode mannens misskötsamhet gällande uppdraget.

Blanketter avseende entledigande alternativt byte av god man hittar du lättast på kommunens hemsida.

Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!

Vänliga hälsningar,
Amanda KinnanderRådgivare
Hittade du inte det du sökte?