Vad kan den ena föräldern göra om den andra föräldern motsätter sig en utredning?

2020-11-16 i Barnrätt
FRÅGA
Hej.Kort och enkelt.Vad kan ena föräldern göra om den andre föräldern sätter stopp för en autism-utredning som kan ha en hjälpande betydelse för barnet?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från att båda föräldrarna har vårdnad om barnet i fråga.

Som utgångspunkt gäller att båda föräldrarna har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som gäller det gemensamma barnet (6 kap. 11 § och 6 kap. 13 § föräldrabalken). Det finns dock en möjlighet att frångå denna utgångspunkt om det krävs med hänsyn till barnets bästa. Om den andra föräldern sätter stopp för en autismutredning finns det möjlighet för socialnämnden att besluta om utredningen ska genomföras ändå. Utredningen kan då genomföras trots att den andra föräldern inte samtycker till det. Detta är bara möjligt om det krävs med hänsyn till barnets bästa och när det just är fråga om exempelvis en neuropsykiatrisk utredning (6 kap. 13 a § föräldrabalken).

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!

Vänligen,

Mimmi Östling
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1636)
2021-02-24 Var kan man få hjälp om umgängesfrågor?
2021-02-22 Kan en förälder neka barns umgänge med den andra föräldern när gemensam vårdnad föreligger?
2021-02-14 Skolval vid gemensam vårdnad
2021-02-13 Umgänge med barn som inte vill

Alla besvarade frågor (89533)