Vad innebär upphovsrätten för mig som låtskrivare?

2019-04-15 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej. Jag har frågor angående upphovsrätt.Det är så att jag spelar i ett band, och har beslutat mig för att hoppa av. Vi har spelat in en ännu inte släppt fullängdare, där jag är huvudsaklig låtskrivare. Jag har i de flesta låtarnas fall själv skrivit riffen och gjort det mesta av arrangemangen, även om jag också har vägt in övriga bandmedlemmars synpunkter, och en del ändringar gjorts också i replokalen.1. Jag har inte för avsikt att hindra bandet från att släppa skivan eller att spela låtarna live, men hade det varit teoretiskt möjligt? De har som sagt i någon mån haft påverkan på arrangemangen, men inte på riffen dessa byggts av.2. Hur ser min rätt till ekonomiska anspråk ut i den här situationen? Om bandet skulle tjäna pengar på låtarna har jag väl som upphovsman rimligen rätt till ersättning? 3. Det kan vara aktuellt att skriva någon form av avtal att från min sida upplåta/överlåta de materiella rättigheterna för låtarna. Kan ett sådant avtal riktas mot bandet som sådant, eller bör det riktas mot någon av de övriga bandmedlemmarna?Tack!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I mitt svar till dig kommer jag inledningsvis att redogöra för vad som gäller för upphovsrätt och när ett verk är skyddat. Avslutningsvis kommer jag att kortfattat besvara de frågor du ställt till oss.

Om upphovsrätten

I 1 § Upphovsrättslagen (URL) framkommer vad som kan skyddas enligt den egentliga upphovsrätten. Lagrummet innehåller exempel på vad som kan skyddas och ska tolkas i en vidsträckt mening. Det mesta kan skyddas upphovsrättsligt. Skönlitterär eller beskrivande framställning i skrift eller tal kan skyddas (p1) men även musikaliska och sceniska verk (p3). Exempel på en framställning i skrift kan vara en låttext, medan ett musikaliskt verk kan vara själva låten.

En låttext som du skrivit eller en inspelning du har gjort kan vara upphovsrättsligt skyddad. Det upphovsrättsliga skyddet sker redan genom skapandet och kräver ingen registrering. Om du ensamt skrivit en hel låttext innehar du upphovsrätten (jfr 1 § URL), om ni skrivit en låttext tillsammans eller spelat in en låt tillsammans, har ni en gemensam upphovsrätt (6 § URL).

Vad innebär ensamrätten?

Upphovsmannen (eller upphovsmännen) har dels en ekonomisk ensamrätt (2 § URL), dels en ideell rätt (3 § URL). Den ekonomiska rätten ger upphovsmannen en ensamrätt att framställa exemplar av verket eller att göra det tillgängligt för allmänheten. Exemplarframställning innebär exempelvis att släppa en skiva medan ett tillgängliggörande för allmänheten kan innebära att släppa något över internet eller spela upp något inför publik. Motsatsvis innebär det även en rättighet att besluta att det inte ska framställas exemplar eller göras tillgängligt för allmänheten. Den ideella rätten ger upphovsmannen en rätt att anges som upphovsman och rätt att verket inte används i ett sammanhang som är kränkande.

"Jag har inte för avsikt att hindra bandet från att släppa skivan eller att spela låtarna live, men hade det varit teoretiskt möjligt?"

Om du är ensam upphovsman till exempelvis en låttext har du en ensamrätt till att besluta om den får användas. Undantaget är om ni avtalat om att du överlåtit den ekonomiska ensamrätten. Om ni har en gemensam upphovsrätt (genom att ni skrivit en låttext tillsammans, eller tillsammans spelar i en låt) får ingen av er förfoga över den utan att samtliga lämnat sitt tillstånd. För gemensam upphovsrätt krävs det således att ni är överens för en exemplarframställning eller ett tillgängliggörande för allmänheten. Det innebär också att du har en möjlighet att hindra bandet från att släppa skivan eller spela låtarna live.

"Hur ser min rätt till ekonomiska anspråk ut i den här situationen? Om bandet skulle tjäna pengar på låtarna har jag väl som upphovsman rimligen rätt till ersättning?"

Den ekonomiska rätten ger dig enligt ovan en rättighet att bestämma om en låt eller låttext du är upphovsman till ska få spelas. Tillstånd kan ges av dig genom ett avtal vari ni kommer överens om hur mycket du ska få betalt.

" Det kan vara aktuellt att skriva någon form av avtal att från min sida upplåta/överlåta de materiella rättigheterna för låtarna. Kan ett sådant avtal riktas mot bandet som sådant, eller bör det riktas mot någon av de övriga bandmedlemmarna?"

Min rekommendation är att du skriver ett avtal med de övriga bandmedlemmarna (då du vill ha möjlighet att göra sanktioner gällande mot dem om de inte skulle följa avtalet). Jag föreslår att du skriver till mig på dennis.lavesson@lawline.se så kan du får en offert från en av våra jurister som kan bistå dig i avtalsskrivandet.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (839)
2020-06-05 Butik för piratkopior, lagligt?
2020-05-29 Kan ett företag heta något liknande som ett annat företag i samma bransch?
2020-05-27 Vem har upphovsrätten till byggnadsritningar som ligger till grund för bygglov?
2020-05-27 Vem har upphovsrätten till en intervju?

Alla besvarade frågor (80701)