Vad innebär uppfinningshöjd?

2021-07-05 i Immaterialrätt
FRÅGA
Jag har en fråga rörande patent…vad menar man egentligen med uppfinningshöjd och hur mäter man ens det?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Patent innebär enligt 1 kap 3 § patentlagen (1967:837) att innehavaren av patentet får ensamrätt till sin uppfinning. Det betyder att ingen, utan patenthavarens tillåtelse, får använda den genom att tillverka, sälja eller importera uppfinningen. Detta gäller under den begränsade tid då man har patent på uppfinningen.

För att få patent på en uppfinning krävs att den uppfyller vissa krav. Det första kravet är att uppfinningen ska vara industriellt tillämpbar vilket anges i 1 kap 1 § patentlagen. Detta innebär att det ska finnas någon form av praktisk användning för uppfinningen. Tolkningen för vad som anses vara industriellt tillämpbart är bred.

Det andra kravet är det s.k. nyhetskravet, vilket stadgas i 1 kap 2 § patentlagen. Nyhetskravet innebär att uppfinningen ska vara absolut och objektivt ny. Den får inte finnas någon annanstans i världen och får inte heller vara känd innan den patenteras. Nyheten kan "förstöras" om man publicerar uppfinningen, håller fördrag om den eller liknande, innan man har ansökt om patentet.

Det tredje kravet är uppfinningshöjd, vilket också stadgas i 1 kap 2 § patentlagen. Kravet på uppfinningshöjd innebär att uppfinningen väsentligen ska skilja sig från andra liknande uppfinningar. Uppfinningshöjd bedöms med hjälp av en fiktiv person vid namn "fackmannen". Fackmannen har fullständig kännedom om känd teknik på sitt område och har tillgång till allt material som krävs för att kunna göra en säker bedömning.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Vanessa Hannah
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (1016)
2021-09-20 Får jag ta kort på en nintendo gameboy och sälja om jag retuscherar bort loggan?
2021-09-12 Skildra kända varumärken på egna konstverk till försäljning
2021-09-06 Vad gäller kring företagsnamn?
2021-09-05 Får man sy upp produkter av licenserade tyger och sälja vidare?

Alla besvarade frågor (95733)