Vad innebär tredskodom?

2019-11-25 i Domstol
FRÅGA
Enligt RB 44:7 står det: ¨Underlåter svaranden att följa ett föreläggande att skriftligen avge svaromål vid påföljd att tredskodom annars kan komma att meddelas mot honom, får sådan dom meddelas, om inte käranden har motsatt sig det¨.Kan någon förklara vad denna paragraf vill säga? Med lite enklare svenska tack! Tack på förhand! :)
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Paragrafen du hänvisar till reglerar möjligheterna att pröva en rättegångsfråga trots att en av parterna uteblir från ett sammanträde där frågan ska behandlas. En tredskodom innebär alltså att man meddelar en dom utan att en part är närvarande, i detta fallet den svarande.

Alltså om den svarande i målet inte inger ett skriftligt svaromål trots att domstolen bett om detta kan en dom meddelas utan att svaranden är närvarande. Detta under förutsättning att svaranden är underrättad om att tredskodom kan meddelas och att käranden i målet inte har haft en invändning mot att tredskodom meddelas.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Erik Olshov
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (393)
2020-02-26 Rapportera från tingsrättsförhandling bakom lyckta dörrar
2020-02-25 Får en tingsfiskal döma i tingsrätten?
2020-02-25 Varför försöker tingsrätten kontakta mig?
2020-02-25 Vad innebär det att rättegången hålls med stängda dörrar?

Alla besvarade frågor (77459)