Vad innebär testamente om orubbat bo för rätten till laglott?

2017-11-15 i Laglott
FRÅGA
Gäller testamente/arvsrätt efter min far. Vi är två särkullbarn. Inga barn i nya äktenskapet. Testamente finns om orubbat bo. Om någon kräver sin laglott ska denne enbart erhålla laglotten. Det är bara jag som begär laglotten. hustrun har begärt något som heter 12 2 (tror jag att de sa). Vad innebär det för mig? Vad innebär det för in bror?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du och din bror ärver lika efter er far och eftersom ni är två har ni som utgångspunkt rätt till halva kvarlåtenskapen var (Ärvdabalken 2:1). Eftersom din far var gift har hans fru dock rätt att ärva kvarlåtenskapen efter honom, men bara om ni särkullbarn avstår från er arvslott till förmån för henne (ÄB 3:1). Testamente om orubbat bo skrivs normalt för att den efterlevande maken ska ges en trygghet av att exempelvis kunna bo kvar i det gemensamma hemmet, för om särkullbarnen inte avstår har de rätt att ta ut sina andelar direkt. Detta utgår jag ifrån att åtminstone du inte har gjort.

Att hustrun åberopar 12:2 antar jag syftar till en regel i Äktenskapsbalken 12:2, som reglerar rätten att behålla sitt eget giftorättsgods vid en bodelning. Innan arv skiftas ska nämligen en bodelning göras, då din fars död innebär att deras äktenskap upplöses (ÄktB 1:5 och ÄktB 9:1). Detta innebär att din fars fru har rätt att behålla sin egendom istället för att deras giftorättsgods slås samman och delas lika, vilket är huvudregeln (ÄktB 10:1 och ÄktB 11:3). Den regeln ger den efterlevande maken möjlighet att skydda sin egendom från den avlidnes särkullbarn, exempelvis i det fall denne har egendom till ett större värde än den avlidne maken.

Din fars fru ärver dock din fars egendom efter bodelningen i egenskap av hans maka, men bara till viss del. Trots att de har skrivit testamente kan hennes rätt inte inkräkta på din och din brors rätt att begära att få ut era laglotter (ÄB 7:5). Era laglotter utgör hälften av den egendom ni skulle haft rätt till om er far inte hade vart gift – din laglott är således en fjärdedel av din fars kvarlåtenskap (ÄB 7:1). Ni måste dock begära jämkning av testamentet för att då ut laglotterna (ÄB 7:3).

Sammanfattningsvis så påverkar testamentet om orubbat bo inte din rätt till laglotten, den har du rätt att plocka ut oavsett vad din fars fru åberopar. Den enda skillnaden regeln i ÄktB 12:2 innebär är att bodelningen genomförs annorlunda. Detsamma gäller för din bror, hans rätt till sin laglott påverkas inte heller.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar

Natalie Accord
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?