Vad innebär serviceskyldigheten i förvaltningslagen?

2019-03-26 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Vi säger att jag är en handläggare av ett ärende och under utredningens gång får jag ett intyg om att barnet insatsen gäller för en utvecklingsstörning. Med stöd av FL ska jag informera om att de kan välja att ansöka enligt annan lagstiftning. Vilken lag ska jag hänvisa till från FL lagen? Jag vet att det är LSS lagen men vilken paragraf i FL lagen kan jag ha som utgångspunkt?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder till dig Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag utgå ifrån att du, i egenskap av handläggare vid en förvaltningsmyndighet, vill informera sökande om att hen istället ska ansöka om insats i enlighet LSS. Av 1 § LSS framgår nämligen att lagen innehåller bestämmelser om insatser för stöd och service åt personer med bl.a. utvecklingsstörning.
Inledningsvis vill jag förtydliga i vilka sammanhang förvaltningslagen (FL) är tillämplig. Av 1 § FL framgår att lagen är tillämplig för handläggning av ärenden hos förvaltningsmyndigheter.

Enligt förvaltningslagen har du som handläggare, precis som du säger, en skyldighet att hänvisa sökande till rätt myndighet och rätt lag. Denna skyldighet framgår av serviceskyldigheten i 6 § FL. I denna bestämmelse stadgas att en myndighet ska se till att kontakterna med den enskilda blir smidiga och enkla. Myndigheterna ska i samband med denna skyldighet lämna den enskilde sådan hjälp att han eller hon kan ta tillvara sina intressen. Det är alltså framförallt denna paragraf du bör ha som utgångspunkt då du hänvisar den enskilde till LSS och de insatser de kan söka därigenom.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Aksinja Rönnlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (496)
2020-01-29 Från vilken dag gäller fristen för överklagande av myndighetsbeslut?
2020-01-28 Hur får man tillbaka ett indraget körkort?
2020-01-23 Tid för överklagan i förvaltningsrätt
2020-01-21 Anonym orosanmälan

Alla besvarade frågor (77227)