Vad innebär serviceskyldigheten?

2021-03-31 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej,Vad exakt innebär att tjänstemän inom kommun har så kallad serviceskyldighet???
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Serviceskyldigheten innebär bl.a. att en myndighet ska se till att kontakter mellan myndigheter och enskilda blir smidiga och enkla. Vidare ska myndigheten dessutom hjälpa den enskilde så att denne kan ta till vara sina intressen, 6 § FL. Ett exempel på en förvaltningsmyndighet är socialnämnden.

Viktigt att tillägga

Det föreligger ingen serviceskyldighet för andra förtroendevalda politiker, exempelvis kommunfullmäktige. Politikerna i fullmäktige är folkvalda och kommunfullmäktige är en beslutande församling, 3 kap. 1 § kommunallag (1991:900). En beslutande församling räknas inte som en myndighet. Därför omfattas alltså inte kommunfullmäktigeledamöter av serviceskyldigheten.

Vänligen,

Siva Arif
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (629)
2021-04-13 Överklagande enligt förvaltningslagen eller kommunallagen?
2021-04-11 Vad ska inkluderas vid överklagan av bygglov?
2021-04-10 Kan kommunen kräva att en olovlig byggnad rivs för att få bygglov för renovering av annan byggnad?
2021-04-10 Överklaga kommunfullmäktiges beslut

Alla besvarade frågor (91210)