Vad innebär serviceskyldigheten?

2021-03-31 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej,Vad exakt innebär att tjänstemän inom kommun har så kallad serviceskyldighet???
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Serviceskyldigheten innebär bl.a. att en myndighet ska se till att kontakter mellan myndigheter och enskilda blir smidiga och enkla. Vidare ska myndigheten dessutom hjälpa den enskilde så att denne kan ta till vara sina intressen, 6 § FL. Ett exempel på en förvaltningsmyndighet är socialnämnden.

Viktigt att tillägga

Det föreligger ingen serviceskyldighet för andra förtroendevalda politiker, exempelvis kommunfullmäktige. Politikerna i fullmäktige är folkvalda och kommunfullmäktige är en beslutande församling, 3 kap. 1 § kommunallag (1991:900). En beslutande församling räknas inte som en myndighet. Därför omfattas alltså inte kommunfullmäktigeledamöter av serviceskyldigheten.

Vänligen,

Siva Arif
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (685)
2021-10-15 Utgör min alzheimer tillräckliga skäl för en körkortsåterkallelse?
2021-10-10 Vart ska avvikande meningar enligt 30 § andra stycket förvaltningslagen antecknas?
2021-10-03 När börjar ett kommunalt beslut gälla/verkställas?
2021-09-29 Fråga om orosanmälan vid dopingbrott

Alla besvarade frågor (96379)