Vad innebär särkullbarns rätt till efterarv?

2017-09-27 i Efterarv
FRÅGA
Hej,Ett gift par har ett gemensamt barn och den andra har tre särkullebarn. Makan med särkullebarnen avlider. Inget testamente finns.Vid bouppteckningen upprättas ett arvsavstående för att Maken skall kunna bo kvar av ekonomiska skäl.Kan särkullebarnen få ut sin arvslott vid eventuell försäljning av fastighet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först och främst vill jag påpeka att vi på Lawline inte besvarar skolfrågor. Vad kännetecknar en skolfråga? Att frågan är väldigt formellt ställd och uppbyggd, som i ditt fall. Jag besvarar frågan nu (kan inte utesluta att det inte är en skolfråga), men vill gärna se att eventuella framtida frågor från dig är ställda ur andra perspektiv, exempelvis ditt.

Utifrån din fråga, uppfattar jag det som att särkullbarnen avstått från sitt arv i nuläget.

Det som återstår för särkullbarnen nu är att vänta på sitt så kallade efterarv (3 kap 9 § ärvdabalken (ÄB)). Det betyder att de har rätt till en viss andel i styvfaderns kvarlåtenskap när han avlider. Hur detta går till beskrivs i 3 kap 2 § ÄB. Kort beskrivet: hälften av hans egendom är arvet från modern och den andra halvan är hans egen egendom, genom bodelning. Fastigheten tillhör alltså egendomen. När styvfadern avlider kommer hälften av hans egendom (som då kan ha ökat, minskat eller vara detsamma i värde) att fördelas till särkullbarnen.

Observera att särkullbarnen då har rätt till viss kvotdel av styvfaderns totala egendom som motsvarar arvet efter modern, alltså inte en specifik summa eller viss egendom - t.ex. fastigheten (NJA 1995 s. 303). Notera även att styvfadern ärvt egendomen endast med fri förfoganderätt (inte full äganderätt, oavsett vad som står i testamentet). Detta innebär att han inte kan testamentera bort moderns egendom (men han kan fortfarande ex. sälja den).

Så för att sammanfattningsvis besvara din fråga:

Särkullbarnen kan få ut sitt efterarv först när även styvfadern avlidit, just för att de avstått från sitt arv i nuläget. Det innebär att styvfadern fritt får förfoga över fastigheten under hans levnadstid (han får sälja den osv.) men särkullbarnen får därefter rätt till viss kvotdel (summa) när styvfadern avlidit, som bl.a. innefattar fastighetens värde.

/Vänligen,

Viktoria Tomsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (789)
2021-07-12 Efterlevande makes arvsrätt och efterarv
2021-07-07 Har en syster rätt till arv och har en syster rätt till laglott?
2021-06-30 Utesluts rätten till efterarv om den avlidnes kvarlåtenskap ärvs med full äganderätt?
2021-06-30 Hur stort blir mitt efterarv från min mor?

Alla besvarade frågor (94218)