Vad innebär rekvisit

FRÅGA
Vad betyder : vilka rekvisit innehåller regeln
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

I vissa lagar finns det rekvisit som behöver uppfyllas för att lagen ska kunna bli tillämplig. Rekvisit innebär att vissa förutsättningar ska finnas, rekvisit kan vara villkor eller kriterier.

Jag kommer nu att ge ett exempel på vad rekvisit i en lagtext kan vara, jag tar exemplet från 4 kap. 1 §. 1 st JB.

Lagen lyder: Köp av fast egendom slutes genom upprättande av köpehandling som underskrives av säljaren och köparen. Handlingen skall innehålla en uppgift om köpeskilling och förklaring av säljaren att egendomen överlåtes på köparen.

Denna lag ställer upp formkrav gällande köp av fast egendom, detta innebär att ett köp av exempelvis en fastighet endast är giltig om kraven som ställs i lagen har uppfyllts. I denna lag kan vi se att rekvisiten (kraven) är:

Köpehandlingen ska underskrivas skriftligen av både köparen och säljaren. Köpehandlingen ska innehålla uppgift om köpeskillingen. En förklaring att säljaren överlåter egendomen till köparen.

Om dessa rekvisit inte är uppfyllda är köpet ogiltigt (4 kap. 1 §. 3 st JB).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Daniella Larsen
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå 10Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com tack för din förståelse
2019-10-02 16:58
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (611)
2019-10-18 Behövs danstillstånd för bröllopsfest?
2019-10-09 Kan en lag strida mot grundlag?
2019-10-02 Vad innebär rekvisit
2019-10-02 Affischering på allmän plats

Alla besvarade frågor (73827)