Vad innebär rekvisit

Vad betyder : vilka rekvisit innehåller regeln

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

I vissa lagar finns det rekvisit som behöver uppfyllas för att lagen ska kunna bli tillämplig. Rekvisit innebär att vissa förutsättningar ska finnas, rekvisit kan vara villkor eller kriterier.

Jag kommer nu att ge ett exempel på vad rekvisit i en lagtext kan vara, jag tar exemplet från 4 kap. 1 §. 1 st JB.

Lagen lyder: Köp av fast egendom slutes genom upprättande av köpehandling som underskrives av säljaren och köparen. Handlingen skall innehålla en uppgift om köpeskilling och förklaring av säljaren att egendomen överlåtes på köparen.

Denna lag ställer upp formkrav gällande köp av fast egendom, detta innebär att ett köp av exempelvis en fastighet endast är giltig om kraven som ställs i lagen har uppfyllts. I denna lag kan vi se att rekvisiten (kraven) är:

Köpehandlingen ska underskrivas skriftligen av både köparen och säljaren. Köpehandlingen ska innehålla uppgift om köpeskillingen. En förklaring att säljaren överlåter egendomen till köparen.

Om dessa rekvisit inte är uppfyllda är köpet ogiltigt (4 kap. 1 §. 3 st JB).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Daniella LarsenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo