FrågaPROCESSRÄTTDomstol10/02/2020

Vad innebär prövningstillstånd?

Hej Lawline! Vi har fått en dom på vårdnad och umgänge. Domen är nu överklagad av mitt ex och han har fått prövningstillstånd. Jag undrar vad innebär detta han vill ha ändring i domen och tycker den är felaktig. Att han fick prövningstillstånd innebär det att dom kommer ändra den eller tycker den är fel?

Lawline svarar

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline!

Prövningstillstånd
Prövningstillstånd är ett tillstånd som krävs för att en domstol på en högre instans (nivå) ska pröva ett mål som överklagats i den tidigare instansen. Jag antar att det är hovrätten som beviljat prövningstillstånd efter överklagande av tingsrättens dom.

Grunder för prövningstillstånd
Prövningstillstånd i tvistemål (vilket en vårdnadstvist är) ska beviljas av hovrätten i fyra fall:

1. När hovrätten är tveksam till om tingsrätten dömt rätt.

2. Om det behövs för att hovrätten ska kunna bedöma om tingsrätten dömt rätt.
3. Om det är viktigt att hovrätten prövar målet för att andra domstolar ska få vägledning inför framtida bedömningar av liknande frågor.
4. När det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet, till exempel om tingsrätten har begått ett allvarligt misstag.

Svar på din fråga
Dessa fyra punkter är alltså grunder för när prövningstillstånd kan beviljas i hovrätten. Exakt vilken av punkterna som hovrätten beviljat prövningstillstånd för kan jag inte svara på eftersom jag inte vet tingsrättens dom eller vilken del av domen (eller hela) ditt ex överklagat. Då ni har fått en dom på vårdnad och umgänge kan det vara så att endast delen om umgänge är det som överklagats och det som ska prövas. Bara för att hovrätten beviljat prövningstillstånd innebär inte att domstolen nödvändigtvis kommer att ändra tingsrättens dom eller tycker att den är fel.

Du har som part i ett mål rätt att ta del av alla handlingar och uppenbarligen har du blivit delgiven överklagandet. Genom att läsa överklagandet kan du se vad det är som överklagas och på så sätt kanske förstå utifrån vilken av punkterna som hovrätten beviljat prövningstillstånd.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Vänligen,

Egzon KalludraRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Domstol? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo