Vad innebär prövningstillstånd?

2020-02-10 i Domstol
FRÅGA
Hej Lawline! Vi har fått en dom på vårdnad och umgänge. Domen är nu överklagad av mitt ex och han har fått prövningstillstånd. Jag undrar vad innebär detta han vill ha ändring i domen och tycker den är felaktig. Att han fick prövningstillstånd innebär det att dom kommer ändra den eller tycker den är fel?
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline!

Prövningstillstånd
Prövningstillstånd är ett tillstånd som krävs för att en domstol på en högre instans (nivå) ska pröva ett mål som överklagats i den tidigare instansen. Jag antar att det är hovrätten som beviljat prövningstillstånd efter överklagande av tingsrättens dom.

Grunder för prövningstillstånd
Prövningstillstånd i tvistemål (vilket en vårdnadstvist är) ska beviljas av hovrätten i fyra fall:

1. När hovrätten är tveksam till om tingsrätten dömt rätt.

2. Om det behövs för att hovrätten ska kunna bedöma om tingsrätten dömt rätt.
3. Om det är viktigt att hovrätten prövar målet för att andra domstolar ska få vägledning inför framtida bedömningar av liknande frågor.
4. När det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet, till exempel om tingsrätten har begått ett allvarligt misstag.

Svar på din fråga
Dessa fyra punkter är alltså grunder för när prövningstillstånd kan beviljas i hovrätten. Exakt vilken av punkterna som hovrätten beviljat prövningstillstånd för kan jag inte svara på eftersom jag inte vet tingsrättens dom eller vilken del av domen (eller hela) ditt ex överklagat. Då ni har fått en dom på vårdnad och umgänge kan det vara så att endast delen om umgänge är det som överklagats och det som ska prövas. Bara för att hovrätten beviljat prövningstillstånd innebär inte att domstolen nödvändigtvis kommer att ändra tingsrättens dom eller tycker att den är fel.

Du har som part i ett mål rätt att ta del av alla handlingar och uppenbarligen har du blivit delgiven överklagandet. Genom att läsa överklagandet kan du se vad det är som överklagas och på så sätt kanske förstå utifrån vilken av punkterna som hovrätten beviljat prövningstillstånd.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Vänligen,

Egzon Kalludra
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (438)
2020-09-29 Juridisk rådgivning
2020-09-28 Vad betyder det att ett mål avskrivs?
2020-09-28 Om en domstol i ett annat land inte följer lagarna kan jag då klaga hos ett annat land/instans?
2020-09-23 Kommer målet automatiskt att handläggas som ett förenklat tvistemål?

Alla besvarade frågor (84631)