Vad innebär övergrepp i rättssak?

2021-05-15 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Är det övergrepp i rättssak eller olagligt om man ber sin vän dra tillbaka sitt vittnesmål från brottsplatsen om man är målsägande?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att hänvisa till brottsbalken (BrB) som innehåller regler om brott och straff.

Vad innebär övergrepp i rättssak?

Övergrepp i rättssak innebär att någon genom våld eller hot om våld angriper annan för att hen bland annat avlagt ett vittnesmål. Detsamma gäller om någon med annan gärning, som medför lidande, skada eller olägenhet, eller med hot om en sådan gärning angriper annan för att hen avlagt vittnesmål (17 kap. 10 § BrB).

Avgörande för bedömningen är således hur du framför din önskan om att din vän ska dra tillbaka sitt vittnesmål. Om det sker utan hot, förtäckta hot, våld eller andra gärningar som kan medföra lidande, skada eller olägenhet för din vän så finns det inget du behöver oroa dig för.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. För ytterligare vägledning eller funderingar är du självklart varmt välkommen att återkomma med en ny fråga!

Med vänliga hälsningar,

Sandra Bargabriel
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2618)
2021-06-17 Hur länge syns en straffvarning i belastningsregistret?
2021-06-13 Påverkar prick i registret min framtid?
2021-06-06 Hur länge finns villkorlig dom och dagsböter kvar i belastningsregistret?
2021-05-31 Falsk angivelse eller falsk tillvitelse?

Alla besvarade frågor (93179)