Vad innebär övergrepp i rättssak?

2019-08-16 i Övriga brott
FRÅGA
Jag hörde genom en kompis att en person (H) sagt till hen att H tänkte anmäla mig för en sak som jag inte ens har gjort och H sa till min kompis att hen inte fick säga något om det till mig. Begår jag övergrepp i rättssak ifall jag ringer H och ifrågasätter ifall hen tänker anmäla mig och säger att jag vet att hen tänker anmäla mig? Bara för att H ska få en tankeställare att jag vet om det. För jag vet att H kommer inte Anmäla då eftersom H verkligen inte vill att det ska komma fram att hen tänker anmäla mig.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Den som genom våld, hot om våld eller på annat sätt angriper en person för att hon eller han har anmält ett brott, vittnat i rättegång eller liknande – eller försöker hindra en person att anmäla, vittna etc. – gör sig skyldig till övergrepp i rättssak. Lagtexten för övergrepp i rättssak enligt 17 kap. 10 § brottsbalken lyder enligt följande:

Den som med våld eller hot om våld angriper någon för att han eller hon gjort anmälan, fört talan, avlagt vittnesmål eller annars vid förhör avgett utsaga hos en domstol eller annan myndighet eller för att hindra någon från en sådan åtgärd döms för övergrepp i rättssak till fängelse i högst fyra år.

Så länge du inte angriper H och brukar våld eller hotar att använda våld så är det okej. Du kan alltså ifrågasätta honom, så länge du gör det utan att hota.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Amanda Alwall
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (765)
2020-05-26 Kan minderårig dömas för brott vid köp av tobak?
2020-05-24 Falsk tillvitelse och vårdslös tillvitelse
2020-05-20 Olovlig befattning med smuggelgods, ringa brott.
2020-05-15 Kan banken neka inlösen av postväxel?

Alla besvarade frågor (80294)