Vad innebär "ohöljd exponering av kroppen"?

FRÅGA
I de s.k. förarbetena till bestämmelsen i 6 kap. 8 § brottsbalken om sexuell posering står det att sådan posering innefattar t.ex. "ohöljd exponering av kroppen" (prop. 2004/05:45 s. 34 sista stycket). Vad avses med "ohöljd exponering av kroppen"? Att den som utför poseringen är helt eller åtminstone delvis avklädd?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

För att rekvisitet "sexuell posering" ska vara uppfyllt i brottsbalken 6 kap. 8 § krävs att det antingen är frågan om medverkande i eller utförande av en sexuell handling eller ohöljd exponering av sexuell innebörd. Det framstår något oklart vad som avses just med "ohöljd exponering av kroppen", enligt ordalydelsen är det som du säger – att den som utför poseringen är helt eller delvis avklädd.

I propositionen du hänvisar till nämns att "handlingen skall för en vuxen person ha en klar och otvetydig sexuell karaktär. I uttrycket ligger även att handlingen skall utföras inför en eller flera personer eller framför en kamera för dokumentation på eller förmedling av bild." (prop. 2004/05:45 s 146).

Jag tror därmed att lagstiftaren med uttrycket "ohöljd exponering av kroppen" vill lyfta att det ska röra sig om en posering som är av framstående sexuell innebörd.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Olof Funke
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (444)
2021-10-21 Är köp av "nakenmassage" ett brott?
2021-10-15 Begår man något brott om man säljer sexuella tjänster?
2021-10-14 Får man besöka hemsidor där personer säljer sexuella tjänster?
2021-10-11 Våldtäkt eller sexuellt ofredande?

Alla besvarade frågor (96475)