Vad innebär "normalt slitage" enligt jordabalkens regler om hyresrätter?

2021-05-09 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej!Vi har hyrt en lägenhet i andrahand som egentligen är en bostadsrätt. Vi har sen borrat upp 2 speglar och satt up några tavlor och i kontraktet står det ingenting om att vi inte får göra det. Han som äger bostadsrätten säger nu att han vill vi ska måla om alla väggar där speglar och tavlor sitter när vi flyttar ut och detta vill han ha på ett specifikt sätt. Är detta verkligen något som vi måste göra? Räknas inte uppsättning av tavlor och speglar till normalt slitage? Räcker det inte då med att man spacklar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hyresgästens skyldighet att vårda lägenheten

Enligt 12 kap. 24 § Jordabalken (JB) har du som hyresgäst en skyldighet att vårda din lägenhet väl. Denna skyldighet innebär att lägenheten ska användas varsamt men att hyresgästen naturligtvis måste få använda den som man normalt sett gör med ett boende. Normalt slitage kommer uppkomma och det innebär inte att man inte har vårdat sin lägenhet. Enligt samma bestämmelse är hyresgästen skyldig att till hyresvärden ersätta skador som uppkommer på grund av vårdslöshet eller försummelse.

Vilka skador räknas som normalt slitage?

Man räknar skador som uppkommer genom normal användning som normalt slitage, vilket är undantaget från ersättningsskyldigheten. Det kan handla om mindre repor i golvet, hål eller märken efter tavlor/hyllor eller andra vägghängda möbler, mindre fettfläckar på tapeter och dylikt. Min bedömning är därför att de skador som du beskriver i din fråga hör till normalt slitage som ni inte kan tvingas åtgärda på det sätt din hyresvärd önskar. Observera också att normalt slitage alltid är tillåtet, även om något annat skulle stå på ert kontrakt.

Hyresvärden måste bevisa vårdslöshet eller försummelse

För att hyresvärden lagenligt ska kunna begära att ni ska återställa lägenheten på det sätt du har beskrivit, måste hyresvärden kunna bevisa att ni har varit vårdslösa eller försumliga och på så sätt vållat skadorna. Enligt 12 kap. 1 § st. 5 JB är lagen i denna del tvingande till hyresgästens fördel. Detta innebär att det är hyresvärden som har bevisbördan och som alltså måste kunna visa på att ni har orsakat skadorna och att dessa faller utanför det som brukar bedömas som normalt slitage.

Slutsats

Enligt vad du har angivit kan det knappast ligga inom hyresvärdens rätt att begära er att återställa bostaden på det sätt som angivits.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Benjamin Lindholm
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1982)
2021-06-17 Kan en hyresgäst sägas upp om hyresvärden erbjuder hyresgästen en likvärdig hyresrätt?
2021-06-17 Hur går man tillväga vid en skilsmässa vad gäller hyresrätten?
2021-06-14 Vad innebär "andrahandsuthyrning" enligt lagen?
2021-06-14 Får jag som hyresvärd tillträda uthyrt hyresobjekt?

Alla besvarade frågor (93181)