Vad innebär min kvarlåtenskap och hur gör jag för att säkra ett arv jag har fått?

Min make och jag har varit gifta i 20 år. Vi har 2 särkullbarn vardera, inga gemensamma. Vi skrev, när vi gifte oss, var sitt likalydande testamente där vi angett att "min kvarlåtenskap ska delas lika mellan mina bröstarvingar när jag avlider". Om min make dör före mig, vad innebär då "min kvarlåtenskap"? Är det hälften av våra gemensamma tillgångar eller är det enbart hans tillgångar som hans barn ärver? Jag undrar mycket över detta då jag nyligen fått ett arv efter mina föräldrar som gör att mina tillgångar är större än min makes. Vad bör jag göra för att trygga min egen framtid men också mina barns arv efter mig?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag kommer först gå igenom vad din kvarlåtenskap innebär och sedan ge dig råd om hur du kan göra för att säkra arvet efter dina föräldrar och på så vis trygga din framtid.
Regler kring äktenskap finns i Äktenskapsbalken (ÄktB) medan arv regleras i Ärvdabalken (ÄB)

Vad innebär din kvarlåtenskap?
När en make dör så ska en bodelning ske på samma sätt som om ni skulle skilja er, innan något arv kan fördelas. (23 kap. 1 § 2 stycket ÄB samt 9 kap. 1 § ÄktB)
Då läggs dina tillgångar med avdrag för dina eventuella skulder, ihop med din mans tillgångar och delas sedan lika mellan er. Om ni har någon enskild egendom så ska denna inte ingå i bodelningen utan är då precis som det låter, er enskilda egendom. Det är endast giftorättsgods som ingår i bodelningen och därför ingår inte enskild egendom. (7 kap. 1 § ÄktB).
Exempel vid bodelning: Om vi säger att du har 200 000 kr och din make har 100 000 kr, kommer dessa summor att läggas ihop och ge er en sammanlagd summa av giftorättsgods på 300 000 kr. Detta delas sedan upp lika mellan er, vilket gör att du kommer få 150 000 kr och din make 150 000 kr genom bodelningen.
Om du avlider först så utgör det du får genom bodelningen tillsammans med eventuell enskild egendom, din kvarlåtenskap. Det är din kvarlåtenskap som utgör dina barns arv efter dig.

Om din make avlider före dig kommer alltså en bodelning ske där era tillgångar läggs ihop och fördelas lika mellan er precis som jag beskrivit ovan. Det som din make får genom bodelningen plus om han har några enskilda egendomar blir då hans kvarlåtenskap som delas ut till hans barn enligt arvsordningen. Du kommer precis som din man få hälften av era tillgångar genom bodelning. Om du sedan går bort utgör de tillgångar som du har kvar din kvarlåtenskap.

Hur fördelas arvet efter dig?
Då du har två barn så har de rätt till arv efter dig, din kvarlåtenskap kommer då att delas lika mellan dina två barn (2 kap. 1 § ÄB)
Ni har skrivit ett testamente som säger att er kvarlåtenskap ska tillfalla era respektive barn. Enligt lag så är det ändå så att eftersom ni inte har några gemensamma barn så kommer inte din kvarlåtenskap tillfalla din man, utan istället kommer hela din kvarlåtenskap gå till dina två barn då de ärver dig med förtur. (3 kap. 1 § ÄB)

Vad kan du göra för att säkra arvet efter dina föräldrar?
Eftersom du är gift kommer arvet att räknas som giftorättsgods och ingå i bodelningen med din man om du inte ser till att det istället ska vara din enskilda egendom.
Jag föreslår därför att ni upprättar ett äktenskapsord där ni kommer överens om att det du har fått i arv av dina föräldrar ska vara din enskilda egendom och därför inte heller vara med i en bodelning. Ett äktenskapsförord ska vara skriftligt och undertecknas av både dig och din make samt ges in till Skatteverket. (7 kap. 3 § ÄktB)

Detta skulle göra att arvet endast tillfaller dig och senare utgör arv till dina barn, eftersom den är din enskilda egendom och inte kommer räknas in eller delas med din make vid en bodelning. Din kvarlåtenskap skulle då bli det som blir ditt genom bodelningen, alltså hälften av era sammanlagda tillgångar, plus hela arvet som då är din enskilda egendom. Detta delas sedan lika mellan dina barn.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Lisette Andersson OlssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning