Vad innebär medhjälp till våldtäkt och medgärningsmannaskap vid våldtäkt?

Vad innebär medhjälp till våldtäkt? Vad innebär medgärningsmannaskap vid våldtäkt?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Är det så att du har blivit utsatt för en våldtäkt så rekommenderar jag dig starkt att omgående ta kontakt med polisen för att kunna få hjälp i ärendet.

Vad innebär medhjälp till våldtäkt?

Den som döms till medhjälp för ett brott är någon som har rent fysiskt främjat brottet genom att exempelvis hjälpa till att skaffa hjälpmedel till den som skall utföra brottet, man kanske håller vakt när brottet begås eller hjälper till på något annat sätt (23 kap. 4 § stycke 2 brottsbalken). Det kan också handla om att personen rent psykiskt begick medhjälp till våldtäkt och det är om man skulle uppmuntra den som begått våldtäkten att göra det.

För att bli dömd måste man haft uppsåt till att hjälpa till med gärningen eller varit oaktsam till faktumet att man varit medhjälpare. Så någon aning om vad man har gjort krävs för att man skall bli dömd (23 kap. 4 § stycke 3 brottsbalken).

Det bör också noteras att det krävs inte mycket för att bli sedd som en medhjälpare. Man behöver inte hjälpt till i sådan stor mån att brottet inte skulle blivit av utan ens hjälp. Istället så anses man som en medhjälpare så länge man har medverkat i någon mån i våldtäkten.

Vad innebär medgärningsmannaskap?

Det finns två typer av gärningsmannaskap, och den ena är medgärningsmannaskap. Detta innebär att minst två personer har tillsammans och i samförstånd begått ett brott, som exempelvis en våldtäkt. De som döms för medgärningsmannaskap är dem som alltså tillsammans har begått handlingar som gemensamt uppfyller de rekvisit som krävs för att man anser att de har begått en våldtäkt. Man begår alltså brottet tillsammans och utför det tillsammans.

Ett exempel på detta är om en person hotar en annan person på gatan med en pistol medan kompanjonen/kompisen/medgärningsmannen plockar av personen hens värdesaker. Så det är alltså när man begår gärningen tillsammans och uppfyller brottets rekvisit gemensamt.

Så om två personer skulle tillsammans haft sex med en tredje som inte deltar frivilligt kommer dessa två personer dömas för våldtäkt gemensamt (6 kap. 1 § brottsbalken). Vilket då blir att de är medgärningsmän.

Jag hoppas nu att du har fått svar på din fråga och att allt löser sig! Har du fler frågor och funderingar så tveka inte på att höra av dig igen till oss på Lawline.

Vänligen,

Josefine BågholtRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”