Vad innebär marknadsvärde? När ska kvarlåtenskapen värderas till marknadsvärdet?

2020-08-01 i Arvsskifte
FRÅGA
Vid ett arvskifte ingår en enskild firma (aktiebolag). Vad jag förstår ska den tas upp till sitt marknadsvärde. Vad innebär det? Om ägaren till firman har ett ersättningsavtal med ett landsting och etableringen med ersättningsavtal kan säljas vidare och säljs för minst 500 000. Påverkar det värderingen av firman? eller hur görs värderingen?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad ska ingå i arvskiftet?

Vid ett arvskifte ska kvarlåtenskapen efter arvlåtaren fördelas enligt Ärvdabalken. Alla tillgångar som den avlidne har vid dödstillfället skall ingå i kvarlåtenskapen och fördelas till de rättmätiga arvingarna vid arvskiftet.

I ovan stadgat fall har arvlåtaren en enskild firma i kvarlåtenskapen.

Vad innebär marknadsvärdet, och när skall värderingen göras?

Hur en värdering av kvarlåtenskap skall göras anges inte i någon författning. Arvingarna kan själva i samspråk med varandra bestämma på vilket sätt de vill värdera den egendom som ska skiftas. I många fall värderas dock egendomen som du skriver till dess marknadsvärde.

Marknadsvärdet av egendom innebär det värde som egendomen har på marknaden vid en viss given tidpunkt.

Vanligtvis görs marknadsvärdet av egendomen vid bouppteckningen. Huruvida avtalet och försäljningen påverkar värdet av den enskilda firman beror helt på när värderingen av egendomen görs, här finns det inte några fasta regler. Värderingen av egendomen görs själva av arvingarna, vid ett lämpligt tillfälle.

Med vänliga hälsningar!

Martin Carleheden
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (622)
2021-03-02 Arvsrätt om förälder avsäger sig medborgarskap
2021-02-27 Fördelning av tillgångar vid arvskifte
2021-02-25 Kan en bröstarvinge bo kvar i sin förälders bostad efter förälderns bortgång?
2021-02-13 Hur gör man när en dödsbodelägare vägrar underteckna arvsskiftet

Alla besvarade frågor (89861)