Vad innebär legat och vad ärver jag som bröstarvinge?

Hej

Jag är enda barnet o min far har avlidit o testamenterat som följer:

A:( lika med min far) förordnar härmed som min sista yttersta vilja o testamente att efter

mitt frånfälle skall min kvarlåtenskap fördelas enl. följande

B: ska erh. 1/4 av fastighet XX

C o D: skall m. hälften vardera erh. fastigh. XX samt allt lösöre på fastigheten.

E: skall erhålla personbil

F: - " - skoter

G: - " - moped

Återstoden av min kvarlåtenskap ska tillfalla:

H: 1/8, I: 1/8, J: 1/8, K: 1/8, L: 1/8, M: 1/16, N: 1/16, O: 2/24, P: 1/24, Q: 1/24, R: 1/24 S: 1/24.

B, C, D, E, F, G, ska vara legat. Hur kan jag veta att det är legat när jag läser testamentet.

Vad ärver jag?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om arv hittar du i ärvdabalken. Huvudregeln är att barnen, alltså bröstarvingarna ärver hela kvarlåtenskapen, enligt 2 kap 1 § ärvdabalken. Genom att upprätta ett testamente har din far valt att sätta de arvsrättsliga reglerna ur spel. Istället kommer kvarlåtenskapen fördelas i enlighet med testamentet i den mån det är möjligt.

Din far kallas i det här läget för testamentsgivare och alla som står inskrivna som mottagare i testamentet kallas testamentstagare. Barn kallas i arvsrättsliga sammanhang för bröstarvinge.

Du som bröstarvinge har enligt 7 kap 1 § ärvdabalken rätt till din laglott oavsett vad din far annars bestämt i sitt testamente. Laglotten innebär en rätt för dig till hälften av vad du skulle fått om den arvsrättsliga huvudregeln i 2 kap 1 § tillämpats. Rent konkret innebär det för dig som ensam bröstarvinge att du har rätt till hälften av din fars kvarlåtenskap. Detta gäller oavsett vad som framgår av testamentet. Du måste påkalla jämkning mot testamentet för att få ut din laglott om du inte genom testamentet fått 50% av värdet av din fars kvarlåtenskap genom testamentet.

Legat innebär att viss egendom eller visst belopp i ett testamente tilldelats en särskild person. Alltså utgör det som B, C, D, E, F och G ska få legat. Detta framgår av 11 kapitlet 10 § ärvdabalken. De har rätt att få ut den specifika egendomen så länge som ditt laglottsanspråk tillgodoses. Övriga testamentstagares rätt kvarstår som rätt till en andel av kvarlåtenskapen efter legat och laglott utgått.

Jag hoppas att du fått svar på dina frågor! Har du ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga!

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning