Vad innebär laga kraft och vad är det till för?

2020-11-26 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
HejFått på mitt bord att ordna fram ett lagakraftbevis.Hur gör man det? Vad innebär det? Varför måste man ha ett sådant?I detta fall avser det ett Kommunfullmäktigeprotokoll.Detta är helt nytt för mig, så oerhört tacksam för hjälp!Vänligen Maria
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det gäller första frågan gällande hur en tar ut bevis på laga kraft så skiljer det sig beroende på situation. Jag återkommer med svaret mot slutet och börjar med att besvara dina andra frågor om laga kraft. Jag kommer främst hålla mig till regler gällande förvaltningsrätt för att besvara frågan.

Vad innebär laga kraft?

Laga kraft är en juridisk term i förvaltningsrätten som innebär att ett beslut eller en dom från en myndighet eller domstol inte längre kan överklagas. Efter att en dom eller ett beslut utfärdats finns det en viss period inom vilken en kan överklaga beslutet. Tiden skiljer sig beroende på vilken sorts beslut det gäller, en måste överklaga beslutet inom 3 veckor om det är en förvaltningsdom (44§ Förvaltningslagen). Men när den perioden är över så fastställs domen och kan inte längre överklagas (45§ första stycket Förvaltningslagen). Vissa undantag finns men jag kommer inte gå närmare in på dem då det inte är relevant för frågan.

Varför måste man ha laga kraft?

Ofta handlar beslut om tillstånd för att t ex få bedriva verksamhet, få bygglov eller för en kommun att anta en detaljplan. För att få utföra en sådan åtgärd krävs att man fått tillstånd av en myndighet eller domstol, laga kraft innebär då att det här beslutet myndigheten eller domstolen utfärdat inte längre kan överklagas och en kan då påbörja t ex byggarbetet eller verksamheten. En behöver i vissa fall alltså bevis på laga kraft för att verkställa beslutet.

Hur gör man det?

Det här blir lite svårt att besvara eftersom det är beroende på vad det är för beslut och ifall tiden för överklagande gått ut. I och med att det handlar om protokoll av kommunfullmäktige så bör det finnas på kommunens anslagstavla där det även står hur länge en har att överklaga beslutet (besvärstid). Efter att tiden löpt ut kan en vända sig till förvaltningsdomstolen och begära ut ett lagakraftbevis som styrker att beslutet är fastställt och inte längre kan överklagas.

Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Nähar Abdulreza
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?