FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott22/07/2022

Vad innebär hets mot folkgrupp?

Hej! Min släkt och familj är alla muslimer från Iran. Jag gick ur islam när jag var 17. Min fråga är om jag säger ”alla muslimer från Iran är idiotier” eller ”alla muslimer borde försvinna för att dom är vidriga terrorister” - kan jag bli åtalad för hets mot folkgrupp? Kan man allmänt bli åtalad för hets mot folkgrupp när man snackar om något man själv är (som i mitt fall iranier och muslimer)? Tack på förhand! 

Lawline svarar

Hej! 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Av din fråga tolkar jag det som att du undrar vad hets mot folkgrupp innebär och om uttalandena som du angav i frågan kan leda till åtal för hets mot folkgrupp. I mitt svar kommer jag att tillämpa brottsbalken (BrB).  

Vad innebär hets mot folkgrupp? 

Hets mot folkgrupp innebär att någon i ett uttalande eller i ett annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande uttryck, 16 kap. 8§ BrB. Bestämmelsen har tre rekvisit och alla ska vara uppfyllda för att ett brott ska anses ha begåtts. 

Uttalande eller annat meddelande: Missaktningen ska ha uttryckts genom till exempel ett inlägg eller kommentar på facebook eller uttalande till andra personer. 

Meddelande som sprids: Kriminaliseringen omfattar inte yttranden i den privata sfären, men det är tillräckligt om ett visst antal personer tar del av uttalandet eller meddelandet. 

Hotar eller uttrycker missaktning: Alla uttalanden av nedsättande eller förnedrande natur omfattas inte av bestämmelsen, för straffbarhet krävs det att det var “fullt klart att uttalandet överskred gränsen för en saklig och vederhäftig diskussion rörande folkgruppen i fråga,” enligt motiven till bestämmelsen om hets mot folkgrupp och två rättsfall från högsta domstolen, NJA 1982 s.128 och NJA II 1970 s.535. 

Slutsats

Uttalandena som du nämnde i frågan kan omfattas av bestämmelsen hets mot folkgrupp om uttalandena inte sker i den privata sfären och om det sker i ett uttalande eller meddelande som sprids. Det har ingen betydelse vad för bakgrund personen har, utan bestämmelsen tar sikte på hot eller missaktning som överskrider gränsen för en saklig och vederhäftig diskussion. 

Vänliga hälsningar, 

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”