Vad innebär giftorätt och arvsrätt?

2016-04-16 i Bodelning
FRÅGA
Jag är gift och har barn Jag äger två stugor på samma tomt tillsammans med min bror som också är gift och har barn. Allt är vår enskilda egendom. Om jag dör har min man giftorätt och barnen arvsrätt?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga

Bestämmelser om bodelning regleras i äktenskapsbalken (ÄktB) och bestämmelser om arv återfinns i Ärvdabalken (ÄB), se här och här

Innebörden av giftorätt och giftorättsgods
Giftorätt gäller makar emellan vid äktenskap. Rätten kan sägas vara "dold" och aktualiseras vid bodelning på grund av dödsfall eller skilsmässa. Vid bodelning innebär giftorätten ett anspråk på hälftendelning av all egendom som omfattas av giftorätten, s.k. giftorättsgods. Den egendom som omfattas av bodelningen är således giftorättsgods, och denna ska enligt huvudregeln hälftendelas mellan makarna, äktenskapsbalken (ÄktB) 10 kap. 1 § och 11 kap. 3 §.

I en bodelning ingår däremot inte enskild egendom, vilket framgår av ÄktB 10 kap. 1 § och 7 kap. 1 §. Det innebär att de två stugorna inte kommer ingå i en bodelning eftersom de inte utgör giftorättsgods. Ni kan dock överenskomma att även stugorna ska ingå i bodelningen.

Sammanfattningsvis kan sägas att om äktenskapet skulle upplösas av ditt frånfälle, har din man ett giftorättsanspråk som uppgår till hälften av all egendom som är giftorättsgods. All egendom som inte är enskild egendom, utgör giftorättsgods. I nuläget omfattas inte de två stugorna av din mans giftorätt, eftersom de inte ingår i en framtida bodelning.

Barnens arvsrätt
Vid äktenskap ärver den efterlevande maken all egendom från den avlidne maken, ÄB 3 kap. 1 § 1 st. Barnen ärver den först avlidne maken när även den efterlevande maken avlidit, ÄB 3 kap. 2 § 1 st. Det innebär att de två barnen ärver både efter dig och efter din man, först när den efterlevande maken har avlidit. Efterlevande make ärver alltså med försteg framför gemensamma barn.

Hoppas du fick svar på din fråga! Har du fler frågor kring din situation rekommenderar jag att du bokar en tid med en erfaren jurist som är specialiserad på dessa frågor, se här.

Med vänlig hälsning,

Måns Axnér
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2755)
2021-03-06 Hur kommer vi överens om bodelningen och kan min f.d. tvinga mig att sälja huset?
2021-03-03 Vad ingår i bodelning
2021-03-03 Ingår aktiebolag i en skilsmässa?
2021-03-01 Gäller bodelningsavtal under bestående äktenskap vid skilsmässa?

Alla besvarade frågor (89950)