Vad innebär fri förfoganderätt i ett inbördestestamente?

2020-02-04 i Testamente
FRÅGA
Vi har skrivit testamentet så här att Den av oss som överlever den andre, ska få all den avlidnes egendom till fri förfoganderätt tills den andre dör. Därefter får barnen dela. Betyder det att jag ärver hälften och barnen hälften av all egendom då, eller han mig.
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det testamentet ni har skrivit innebär att om du skulle avlida före din make/maka så ärver hen all din kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Detta innebär i praktiken att din make/maka kan göra i princip vad som helst med egendomen, man att hen inte får testamentera bort den. Efter hens dör ärver era barn egendomen. Samma sak gäller åt andra håller om det skulle vara så att din make/maka är den som avlider först.

Man bör dock ta i beaktning att i det fall att någon av er har barn utanför äktenskapet så kan utfallet se lite annorlunda ut då man måste ta laglotterna i beaktning.

Sammanfattningsvis så kan man alltså säga att när någon av er går bort så får den efterlevande av er sitta kvar i orubbat bo. Och då ni båda har gått bort är det era barn som får dela lika på egendomen.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Alicia Holmgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2599)
2020-09-22 Har syskonbarn rätt till arv?
2020-09-21 Är ett testamente giltigt om initialerna inte är egenhändigt skrivna?
2020-09-21 Hur fördelas arvet om en testamentstagare har avlidit?
2020-09-21 Kan man ändra testamentet och begränsa bröstarvingens arv?

Alla besvarade frågor (84259)