Vad innebär fri förfoganderätt?

FRÅGA
vad är fri förfogande rätt att erhålla den avlidnes egendom med undantag för bröstarvinges laglott?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad innebär att ärva med fri förfoganderätt?

Att ärva med fri förfoganderätt innebär att man tilldelas arvet och är fri att använda och disponera det som man vill, exempelvis genom att köpa saker av de ärvda pengarna. Man har dock inte rätt att testamentera bort det som man har ärvt med fri förfoganderätt.

Vad innebär bröstarvinges laglott?

I Sverige kan man inte göra sina bröstarvingar (barn) arvslösa. Som bröstarvinge har man alltid rätt att som minst ärva sin laglott som utgör hälften av det som skulle tillfallit en genom lag. Samtliga bröstarvingars laglotter utgör totalt sett 50 % av kvarlåtenskapen (7 kap. 1 § ÄB). Hur stor laglotten är beskrivet i en summa beror således på kvarlåtenskapens storlek.

Vad är fri förfogande rätt att erhålla den avlidnes egendom med undantag för bröstarvinges laglott?

Om skrivelsen exempelvis finns i ett testamente till förmån för den efterlevande maken innebär den att den efterlevande maken i testamentet ska ärva hela den avlidnes kvarlåtenskap med undantag för just laglotten som ska tillfalla den avlidnes barn.

Den efterlevande maken ärver då egendomen med fri förfoganderätt som innebär att hen är fri att disponera över den som hen vill, men hen får i sin tur inte lov att testamentera bort den eller göra sig av med den på ett sätt som kan likna ett testamentariskt förfarande.

När den som den efterlevande maken som ärvt med fri förfoganderätt avlider ska det som denne ärvde med fri förfoganderätt gå tillbaka till den först avlidne makens arvingar i form av ett efterarv (3 kap. 1-2 § ÄB).

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (910)
2021-04-21 Kan en efterlevnadspension utmätas för arvtagarens skulder?
2021-04-20 Har syskonbarn till en avliden rätt att veta vad kvarlåtenskapen består i?
2021-04-11 Ska en kapitalförsäkring gå till förmånstagaren utan att först täcka dödsboets skulder?
2021-04-09 Fördelning av kvarlåtenskap

Alla besvarade frågor (91389)