Vad innebär "fri förfoganderätt"?

2017-12-17 i Testamente
FRÅGA
Hej Lawline. Min sambo och jag har ett testamente, Vi äger vår bostadsrätt 50/50. Det är i testamentet skrivet att om min sambo går bort först ska jag "med fri förfoganderätt" erhålla hans andel i lägenheten. Sedan står det "Vad hon fått i arv efter mig (det gäller alltså lägenheten) eller vad som satts i dess ställe, skall efter hennes egen bortgång tillfalla mina tre särkullbarn i lika lotter.Min fråga: Vad innebär "fri förfoganderätt"? Kan jag t.ex sälja lägenheten, köpa en billigare eller hyra, och använda vinsten som jag vill så länge jag lever?Med vänlig hälsning Hjördis Höglund
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Begreppet fri förfoganderätt används inom successionsrätten när den efterlevande maken i ett äktenskap får de gemensamma barnens arv. Om den avlidne är gift vid bortgången och de har barn tillsammans ska barnens arv tilldelas den efterlevande maken med så kallat fri förfoganderätt och barnen erhåller inte sitt arv av den först avlidna föräldern förrän den andra maken avlider. Det är viktigt att notera att sambos inte har en legal arvsrätt utan måste regleras genom testamente.

Fri förfoganderätt innebär att den som får arvet får förfoga över egendomen hur den vill och hur mycket den vill men med en begränsning. Man får inte styr om det till annan, d.v.s. testamentera bort det.

Du kan alltså sälja, köpa och hyra lägenheten och använda vinsten. Men om du väsentligen minskar din egendom som kan påverka efterarvet kan det leda till att värdet läggs till som en fiktiv summa vid beräkningen av din egendom när ditt arv i sin tur ska fördelas (3 kap. 3 § 1 st Ärvdabalken).

Hoppas du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Ikram Asry
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2977)
2021-11-30 Preskription av rätten till arv
2021-11-30 Om man inte vill halvsyskon ska kunna ärva
2021-11-30 Hur ärver särkullbarn och hur skapas enskild egendom?
2021-11-30 Fri förfoganderätt i testamente

Alla besvarade frågor (97608)