Vad innebär ett brott mot skyddslagen?

FRÅGA
Hej jag begick ett misstag och parkerade med min husbil på infarten till SAAB sParkering i Arboga i dag påskdagen, tänkte bara komma undan och äta lunch i lugn o ro för vidare färd mot Eskilstuna, jag uppmärksammade skylt om skyddsobjekt men tänkte inte att infarten till parkeringomfattades av det. Vi blev avvisade av en vakt efter fem minuter och han upplyste om att vi befann oss vid ett skyddsobjekt, och vi fick visa ID och ge oss avDet var jag och min fru i bilen och vi var aldrig ur bilen, vi fick ingen kopia på ngn anmälan el dyl utan blev upplysta om att ett sådant brott kan gå till åklagare.Vore väldigt tacksam för ett svar om vad som kan hända då vi känner oss oroligaMvh Kåre Söderlund
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Innebörden av skyddsobjekt

Regleringen kring skyddsobjekt finns i skyddslagen. Att ett område är klassat som skyddsobjekt innebär att obehöriga inte har tillträde till skyddsobjektet enligt 7 § skyddslagen. Det kan därutöver även vara förbjudet att bland annat avbilda, fotografera eller på annat sätt dokumentera skyddsobjektet. En skyddsvakt får om det behövs avvisa, avlägsna eller om det behövs omhänderta personer som befinner sig inom eller invid skyddsobjektet i vissa situationer enligt 12 § skyddslagen.

Brott mot skyddslagen

I de fall man bryter mot skyddslagen utgör det ett brottet obehörigt tillträde till skyddsobjekt enligt 30 § skyddslagen. Detta gäller både personer som med uppsåt eller oaktsamhet bryter mot skyddslagen. I straffskalan finns fängelse i upp till två år för brott av normalgraden och i ringa fall böter eller fängelse i upp till sex månader.

I ditt fall nämner du att du parkerade på uppfarten till ett skyddsobjekt och att skyddsvakten avvisade dig från platsen. Att du körde upp din bil på uppfarten torde inte i sig kunna utgöra ett brott mot skyddslagen eftersom övergången från allmän plats till skyddsobjekt rimligen ska vara tydligt. Att vakten uppmärksammade er på att ni måste lämna platsen torde vara en uppmaning om att ni inte får fortsätta längre.

Utifrån de omständigheter jag har i detta fallet skulle jag ha svårt att se att ni gjort er skyldiga till ett brott. Om du känner dig osäker kan du alltid kontakta våra jurister här.

Jag hoppas att detta gav dig hjälp på vägen.

Med vänliga hälsningar,

Erik Olshov
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (691)
2020-05-29 Hur rangordnar jag rättskällor?
2020-05-26 Måste man pixla misstänkta gärningspersoner?
2020-05-22 Gäller rökförbudet vid servering till medlemmar och vad gäller kring rökrum?
2020-05-19 Inget stopp för inställelse på grund av corona

Alla besvarade frågor (80669)