Vad innebär enskild egendom?

2020-11-12 i Bodelning
FRÅGA
Hej skulle bara höra vilka mina rättigheter vid skilsmässa vid enskild egendo
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

7 kapitlet i äktenskapsbalken berörs makars egendom och där kan du även förhoppningsvis få svar på ytterligare frågor som rör egendomsförhållanden mellan två makar.

Olika sorters egendom mellan makar

Mellan makar figurerar två olika sorters egendom, giftorättsgods och enskild egendom. Dessa får stor betydelse vid bodelning vid skilsmässor. Huvudregeln i svensk rätt är att all egendom som inte är enskild är giftorättsgods. Men vad är då enskild egendom?

Enskild egendom

I 7 kap. 2 § ÄktB fastslås vad som utgör enskild egendom. Bland annat kan egendom bli enskild genom:

Föreskrift i äktenskapsord som makarna upprättat vara egendom som till följd av ett äktenskapsförord är enskild, Villkor av en gåvogivare som inte är den andre makenVillkor för försäkringsersättning enligt ett förmånstagarförordnande av någon annan än den andre maken.

I en bodelning ingår endast giftorättsgods, vilket innebär att den andra maken inte har giftorätt i den enskilda egendomen. Skulle det vara så att all egendom som makarna har är enskild behöver en alltså inte göra någon bodelning vid äktenskapsskillnad. Du har alltså rätt att behålla allt som är din enskilda egendom vid en skilsmässa.

Jag rekommenderar att du läser 7 kap - 10 kap i äktenskapsbalken för ytterligare klarhet. Skulle du ha fler frågor eller behöva förtydligande så är du mer än välkommen tillbaka till oss!

Allt gott,

Suana Tafic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2797)
2021-05-17 Hur fördelas makars egendom vid skilsmässa och vad händer om en make gömmer undan egendom?
2021-05-14 Nyttjanderättsersättning
2021-04-30 Ska avtalspension och pensionsförsäkring ska tas med vid en bodelning?
2021-04-30 Ska sparpengar ingå i en bodelning?

Alla besvarade frågor (92362)