Vad innebär en "väsentlig" höjning av avgiften för rätt till uppsägning av förhandsavtal?

Hej. Jag har skrivit förhandsavtal för en bostad, nyproduktion med inflytt december 2023. Jag undrar om avgiften som är satt så har jag också förstått att om avgiften skulle höjas väsentligt, vad exakt innebär väsentligt? så har jag rätt att frånträda avtalet, och få tillbaka min avgift som jag la. Om avgiften höjs och jag får reda på det vid upplåtelseavtalet, hur kan jag frånträda avtalet om det måste prövas juridiskt? 

Enligt förhandsavtalet jag skrev på står det:
Beräkning av avgifterna, uppsägning
De beräknade avgifterna för Bostadsrätten grundas på ovan angiven kalkyl över kostnaderna för projektet. Avgifterna kan komma att ändras. Om avgifterna blir väsentligt högre än vad som anges i förhandsavtalet har Förhandstecknaren rätt att säga upp avtalet inom tre månader från det att Förhandstecknaren fick reda på den högre avgiften (giltig grund för uppsägning).

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Jag uppfattar din fråga som att du tecknat ett förhandsavtal med en bostadsrättsförening. Avtalet lyder att om avgiften höjs väsentligt så finns möjlighet att frånträda avtalet. Du undrar nu vad en "väsentlig" höjning innebär och hur du kan frånträda avtalet om avgiften skulle höjas. 

Bestämmelsen som aktualiseras är Bostadsrättslagen (BRL) 5 kap 8 §

Innebörden av BRL 5 kap 8 §
Bestämmelsen lyder i 3 st att "Förhandtecknaren får efter uppsägning genast frånträda avtalet, om de avgifter som skall betalas för bostadsrätten är väsentligt högre än som angavs i förhandsavtalet och förhandstecknaren av denna anledning säger upp avtalet inom tre månader från den dag då han fick kännedom om den högre avgiften."

Hur kan du frånträda avtalet om avgiften höjs väsentligt?
Alltså gäller att om avgiften höjs väsentligt kan du säga upp avtalet inom 3 månader från den dag du fick kännedom om den högre uppgiften, exempelvis vid dagen för påskrivande av upplåtelseavtalet. Detta uttrycks även i det utdrag du nämnt ur förhandsavtalet. Det är alltså en giltig grund för uppsägning, och du kan säga upp lägenheten på denna grund utan annan juridisk prövning. 

Vad innebär en väsenlig höjning?
I propositionen (förarbetet) (prop. 1990/91:92 s. 1879 till BRL uttalas att hänsyn till de andra medlemmarna ska tas - endast en väsentlig avgiftshöjning ger rätt för förhandstecknaren att frånträda avtalet. Det har sedan överlämnats till rättstillämpningen att avgöra när en avgiftshöjning är sk väsentlig. Den information du nämner som bostadsrättsföreningen har lämnat i kostnadskalkylen och på annat sätt  innan avtalet ingås får betydelse vid avgörandet om höjningen är väsentlig. 

Inför 1971 års bostadsrättslag uttryckte kommittén i sitt kommittéförslag att en höjning av årsavgiften med 10 % rimligtvis borde medföra en rätt att frånträda ett upplåtelseavtal. Däremot avvisades förslaget med motiveringen att en precisering i frågan inte skulle vara möjlig. 

Det som gäller är istället att frågan få avgöras med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Rättsläget är alltså inte helt klarlagt. 

Jag hoppas jag har kunnat svara på dina frågor tydligt och så preciserat som möjligt, trots det oklara rättsläget! Om du har fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att åter kontakta oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar

Josefine WendeliusRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”