Vad innebär en uppgörelse om växelvis boende?

2021-09-27 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Vad är skillnaden på växel vård eller varannan vecka? Gäller en vårdnadstvist om ett tioårigt barn?Är växelvis och varannan vecka samma sak?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att din fråga avser vad växelvis boende innebär.

Delad vårdnad innebär att föräldrarna ska samarbeta kring barnet och att ansvaret för barnets välbefinnande är föräldrarnas gemensamma ansvar. Alla beslut som rör barnets personliga förhållanden tas gemensamt det vill säga, och därmed även beslut om barnets boende (6 kap. 2 § föräldrabalken). Växelvist boende innebär att barnet bor lika mycket hos båda föräldrar, och exempelvis är det vanligt med uppgörelser såsom att barnet bor varannan vecka hos varje förälder. Dock kan man besluta om andra intervaller inom ramen för växelvist boendet. Innebörden är att barnet ska bo lika mycket hos bägge föräldrar, men hur detta delade ansvar ska hanteras mer specifikt kan variera, det vill säga.

Hoppas att du har fått svar på din fråga. Du kan alltid kontakta oss på Lawline igen om du har ytterligare funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Janine Hindemark
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (872)
2021-10-24 Påverkar en separation bland föräldrarna vårdnaden över barnen?
2021-10-18 Vad händer om man ger upp vårdnaden av sina barn?
2021-10-15 Umgänge och vårdnad - vad kan man göra?
2021-09-30 Nekad att träffa barnet av boendeföräldern

Alla besvarade frågor (96515)