Vad innebär efterforskningsförbudet?

FRÅGA
En journalist begär ut allmän handling från myndigheten där jag arbetar. Får jag berätta för min chef eller handläggare vad jag lämnat ut och till vem? Journalisten har inte varit anonym. Gäller efterforskningsförbudet här om min chef frågar vem som begärt ut handlingar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


När det handlar om myndigheter så talar man inte om anställda på individnivå. Du och dina kollegor bildar tillsammans en enda enhet vilket utgör myndigheten. Efterforskningsförbudet (3 kap. 5 § Tryckfrihetsförordningen och 2 kap. 5 Yttrandefrihetsgrundlagen) begränsar alltså inte dina möjligheter att berätta för din chef om utlämnandet då ni ses som en enhet. Det efterforskningsförbudet tar sikte på är att myndigheter inte får försöka ta reda på vem den enskilda är eller vilket syfte denne har med sin begäran i större utsträckning än vad som behövs för att myndigheten ska kunna pröva om hinder föreligger mot att handlingen lämnas ut.

Slutsats:
Det är okej för dig att vända dig till din chef med de uppgifter du nämner i frågan, det är däremot inte okej för myndigheten (inbegripet de anställda) att efterforska uppgifter om jorunalisten och ändamålet för vilket denne vill använda de utkrävda allmänna handlingarna i större utsträckning än vad ni redan vet.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Benjamin Lindholm
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (976)
2022-01-25 Får ensambarn undgå militärtjänst?
2022-01-25 Vilka lagar i Sverige handlar om klimatet och klimatfrågan?
2022-01-21 Lag som strider mot grundlag
2022-01-20 Är det rättsenligt att restauranger kräver covidpass?

Alla besvarade frågor (98655)