Vad innebär domen om umgänge?

2019-05-07 i Barnrätt
FRÅGA
Hej!Min väninna har fått en dom från Tingsrätten i en vårdnadstvist. Där står det "Barnet XX ska ha rätt till umgänge med YY varannan lördag kl. 10.00-18.00 jämna veckor med början vecka 20". Innebär detta att barnet MÅSTE ha umgänge, eller kan barnet välja själv om han vill? Annars hade väl domen specificerat sig mer typ "Barnet XX ska ha umgänge med YY (hans pappa) varannan lördag kl. 10.00-18.00 jämna veckor med början vecka 20".
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I fråga om umgänge är det inte föräldern som har rätt till umgänge med sitt barn, utan det är barnet som har rätt till umgänge med föräldern. Om domstolen dömt att barnet har rätt till umgänge varannan lördag innebär det i praktiken att barnet ska ha umgänge med den andra föräldern den tiden.

I din väninnas fall vet jag inte hur gammalt barnet är; det finns ingen lagstadgad ålder då ett barn själv får bestämma om umgänget. Det finns praxis i en del domar som har grundat en tanke om att barnet har en rättighet att bestämma själv när det har fyllt tolv år. Det är dock ingen utskriven rättighet, utan bara något som kan användas som en utgångspunkt. Istället ska alla beslut fattas med utgångspunkt i principen om barnets bästa (6 kap. 2 a § första stycket föräldrabalken, FB). Principen om barnets bästa innebär bland annat att man ska beakta barnets egen vilja i takt med dess ålder och mognad (6 kap. 2 a § tredje stycket FB). Det innebär att större hänsyn tas till vad barnet vill själv ju äldre och mognare det är. I princip får barnet därmed en större bestämmanderätt när det är t.ex. tolv år gammalt. Någon total bestämmanderätt får barnet dock först när det blir myndigt.

Sammanfattningsvis bör din väninna tolka domen som att barnet ska ha umgänge med den andra föräldern den angivna tiden. Om mamman inte verkar för att umgänget verkligen ska bli av kan den andra föräldern begära verkställighet av domen, innefattande bland annat utdömande av ekonomiskt vite (jfr 21 kap. FB).

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1461)
2020-05-31 Vårdnadshavare vägrar lämna ifrån sig barnen, umgängessabotage
2020-05-31 Får barnet bestämma hur ofta barnet träffar umgängesföräldern?
2020-05-31 Kan jag utöka umgängestiden?
2020-05-31 Får en vårdnadshavare själv bestämma vem som ska hämta på förskolan?

Alla besvarade frågor (80635)