Vad innebär dold samäganderätt vid samboseparation?

FRÅGA
Undrar vad som gäller för bil och husvagn vid en samboseparation. Jag står skriven på dem. Han påstår att han har rätt till del av dem men kvitto saknas. Senaste 2 åren endast kompisrelation. Har även en massa verktyg av olika slag. Vad innebär dold sammäganderätt?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår i svaret på din fråga att ni har haft en kärleksrelation och på det sättet ansetts vara sambor. Har ni enbart varit kompisar under den tiden ni bott tillsammans anses det inte utgöra samboskap, vilket skulle medföra att sambolagen (SamboL) ej blir tillämplig. Har jag missuppfattat din fråga får du gärna höra av dig till oss på Lawline igen.

Huvudprincipen när det gäller sambor är att den som faktiskt förvärvat egendom ska ses som egendomens ägare. Gemensam bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk är samboegendom, vilket kan bli föremål för likadelning mellan er vid en samboseparation, (3 § SamboL). Med bohag menas möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre (småskar) som är avsett för det gemensamma hemmet, (6 § SamboL). Dina verktyg som du nämner i frågan skulle mycket väl kunna anses utgöra gemensamt bohag om det handlar om små verktyg såsom skruvmejsel, såg, hammare eller liknande. En bil eller husvagn bör däremot inte ansesvara egendom som utgör samboegendom enligt 3 § och ska därför inte delas vid en bodelning mellan sambor.

Vad innebär dold samäganderätt?

Dold samäganderätt innebär dock att en sambo, under vissa förutsättningar, kan ha rätt till en viss andel (vanligtvis hälften) i egendomen, trots att endast den ena sambon står som avtalspart vid köpet. För att en sambo ska ha en dold samäganderätt till egendom ska vissa förutsättningar vara uppfyllda:

1) egendomen har förvärvats i ena sambons namn men för gemensamt bruk,

2) att den andre sambon har möjliggjort/underlättat förvärvet genom ett ekonomiskt tillskott (kan vara ett relativt litet tillskott),

3) att sambon som köpte egendomen förstod att syftet med det ekonomiska tillskottet var att det skulle föreligga samäganderätt, och

4) att det föreligger en gemensam partsvilja att egendomen som inköpts skulle vara samägd.

Vad som gäller i ditt fall

I ditt fall kan man exempelvis ställa sig frågan hur mycket din sambo har betalt för bilen och husvagnen och om dessa använts för gemensamt bruk. Är det fråga om en långvarig relation kan man tänka sig att ni möjligen haft gemensam ekonomi för att serva och tanka bilen eller husvagnen. Om så skulle vara fallet hade det kunna tala för att dold samäganderätt föreligger. I annat fall verkar det som att bilen och husvagnen troligen enbart skulle tillfalla dig som ensam ägare, speciellt om du köpt dessa innan ni blev sambor.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2598)
2020-04-04 Är det tillåtet att kasta ut sin sambo från lägenheten?
2020-04-03 Våldsam sambo vägrar flytta
2020-04-02 Det finns inget formkrav på en bodelningsbegäran (sambor)
2020-04-02 Kan sambor välja att endast bodela hyresrätten?

Alla besvarade frågor (78701)