Vad innebär det om ett av barnen vägrar underteckna arvskiftet?

2015-12-09 i Arvsskifte
FRÅGA
Vad innebär det om ett av barnen vägrar underteckna arvskiftet?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Regler om arvskifte regleras i Ärvdabalken (ÄB). Arvskiftet är den handling där det framgår hur arvet efter den döde skall fördelas mellan arvingar och ev. testamentstagare. Arvskiftet är en s.k ”fångeshandling” vilket innebär att handlingen utgör ett bevis om äganderätten till den egendom som skall fördelas mellan arvingarna och ev. testamentstagare. Eftersom det är en så pass viktig handling så krävs det att arvskiftet undertecknas av samtliga dödsbodelägare, detta framgår av ÄB 23:4. Vilka som är dödsbodelägare framgår av ÄB 18:1, där det framgår att dödsbodelägare är efterlevande make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare. Barn till en avliden är arvinge och måste alltså skriva under arvskiftet för att handlingen skall bli giltig.

Om barnet vägrar att underteckna arvskiftet är arvskiftet alltså inte giltigt. Om det är omöjligt att komma fram till en samförståndslösning med barnet så kan någon av dödsbodelägarna ansöka om en skiftesman hos tingsrätten där den döde var bosatt, 23:5 ÄB. Skiftesmannen skall till att börja med hjälpa dödsbodelägarna att frivillig komma överens. Om det inte går verkställer skiftesmannen ett s.k. tvångskifte, dvs. han/hon beslutar då på egen hand hur arvet skall fördelas mellan er. Tvångskiftet behöver bara undertecknas av skiftesmannen. Tvångsskiftet skall sedan delges samtliga dödsbodelägare och om de godkänner tvångskiftet blir detta omedelbart giltigt. Om någon av dödsbodelägarna inte heller är nöjd med tvångskiftet kan man klandra detta inom 4 veckor från delgivning, se Äktenskapsbalken 17:8.

Sammanfattningsvis, försök komma fram till en samförståndslösning med barnet. Utan dennes underteckning är arvskiftet inte giltigt. Om det inte går, ansök om en skiftesman hos tingsrätten där den avlidna var bosatt. Skiftesmannen kan då tvångsvis skifta arvet för er.

Om du har ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarfältet nedan. Lycka till.

Isabel Ekström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (589)
2020-10-20 Är det möjligt att ångra underskrift i arvskifteshandling?
2020-10-20 Aspekter som kan inverka på bröstarvinges laglott
2020-10-13 Vem ska godkänna arvsskiftet?
2020-10-10 Hur fungerar det när arvtagaren är omyndig, och ärver man ett lån på en fastighet?

Alla besvarade frågor (85555)