Vad innebär "det köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet" i 4 kap. 19 § JB mening?

2021-08-04 i Fel i fastighet
FRÅGA
Hej! Jag undrar lite kring 4 kap. 19 § jordabalken. Där framkommer det :19 § Om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller om den annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet, tillämpas vad som sägs i 12 § om köparens rätt att göra avdrag på köpeskillingen eller häva köpet. Köparen har dessutom rätt till ersättning för skada, om felet eller förlusten beror på försummelse på säljarens sida eller om fastigheten vid köpet avvek från vad säljaren får anses ha utfäst.Där står det med "fog kunna förutsätta VID köpet". Vad händer om man efter köpet tycker att det avviker. Vilka regler och lagar är gällande då?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Att du som köpare ska ha kunnat förutsätta felet vid köpet innebär att felet i sig ska ha funnits vid köpet. Åtminstone i sin linda eller vara påbörjat, så kallat "in nuce". Uppstår följdskador av felet omfattas dessa inte ifall de inte fanns vid köpet.

Om du upptäcker ett fel efter köpet, har du rätt att få avdrag eller häva köpet om felet är väsentligt, detta under förutsättning att felet fanns vid köpet åtminstone in nuce. Upptäcker du ett fel efter köpet som inte fanns vid köpet har du som köpare inte rätt att vidta några rättsliga åtgärder, såvida du inte kan hävda skadeståndsgrundande ersättning.

Med vänlig hälsning!

Martin Carleheden
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fel i fastighet (477)
2021-10-20 Prisavdrag när villans boyta är mindre än vad säljaren uppgett?
2021-10-19 Dolt fel i fastighet och reklamationstid
2021-09-30 Undersökningsplikt och besiktningsmannens ansvar
2021-09-24 Fel i objektsbeskrivningen

Alla besvarade frågor (96515)