Vad innebär det egentligen när man gör en ekvivalenstolkning?

Hej!

Vad är egentligen ekvivalenstolkning och vad innebär det om ni känner till det området? Vad händer vid situationer när det gäller intrångprodukter?


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ekvivalenstolkningen utgör en viktig del av patenträtten. Skulle ekvivalenstolkning inte erkännas rättslig relevans skulle det bli väldigt lätt att utnyttja uppfinningar utan att för den delen göra intrång i något patent. Det grundläggande patentskyddet (skyddsomfånget) bestäms av patentkraven och för förståelse av dessa krav ska vägledning hämtas från beskrivningen (39 § patentlagen) (PL). Dock följer av b.la. EU-rätt att man inte endast kan stirra sig blind på orden i patentkraven utan ett patents skyddsomfång kan de facto vara klart större än så. När man gör en tolkning av ett patents skyddsomfång som går utöver ordalydelsen i patentkraven brukar man tala om att man gör en ekvivalenstolkning.

För att förstå ekvivalenstolkningens grundidé måste du bryta ner en uppfinning i olika beståndsdelar varav en eller flera av dessa utgör uppfinningens kärna, den så kallade uppfinningstanken. Utanför denna centrala uppfinningstanke finns beståndsdelar i uppfinningen som lätt kan bytas ut utan att den centrala uppfinningstanken för den delen förändras. Det är den centrala uppfinningstanken som är tänkt att skyddas från patentintrång.

Vi lekar nu med tanken att en "Person X" skamlöst kopierar din uppfinningstanke kring en helt ny teknisk anordning för en höj och sänkbar barnstol. I ditt patentkrav står att din uppfinning ska anbringas via svetsning. Person X väljer dock att ändra detta anbringningssätt till lödning och hävdar då att patentintrång inte föreligger då lödning faller utanför ditt patentskydd enligt (39 § PL). Vid en ren bokstavstolkning av dina patentkrav gör det också förmodligen det, och du skulle få svårt att bevisa att patentintrång föreligger. Här kommer dock ekvivalensläran till din undsättning. I själva verket har ju person X utnyttjat din centrala uppfinningstanke och endast ändrat till ett helt ekvivalent (likvärdigt) anbringningssätt. Lödning och svetsning torde nämligen vara att anse som fullt ekvivalenta, då dessa är kända och har identisk effekt och funktion. Enligt ekvivalensläran har därmed person X begått patentintrång. Ekvivalenstolkningen skyddar dig således från denna typ av "luriga" patentintrång där man vill åka "snålskjuts" på ett redan existerande patents uppfinningstanke.

Dock finns gränser för hur stort skydd en ekvivalenstolkning kan tänkas ge. Viktigt att ha i åtanke är att ekvivalensen inte ger något skydd utöver själva uppfinningstanken i sig. Ekvivalenstolkningen får naturligtvis inte heller bli så vid att den skyddar någon bättre lösningen än uppfinningen.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga!

Sebastian NäslundRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000