Vad innebär det att vad någon bekommer i arv ska utgöra mottagarens enskilda egendom, liksom avkastningen och ersättningsegendom?

2021-08-26 i Enskild egendom
FRÅGA
Vad betyder: Vad någon kan bekomma i arv eller genom testamente efter oss skall utgöra mottagarens enskilda egendom, liksom avkastningen och ev. ersättningsegendom?Det är en jurist som har skrivit in det i min och min makes testamente.
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är enskild egendom?

Att egendom är enskild innebär att den enskilda egendomen undantas från bodelningen vid separation. Den enskilda egendomen kommer alltså fortsätta ägas av innehavaren och inte behöva hälftendelas. För att egendom ska vara enskild måste den uppfylla något av villkoren i 7 kap. 2 § äktenskapsbalken, till exempel som i ditt fall att det står i ditt testamente att vad någon kan bekomma i arv ska vara mottagarens enskilda egendom. Detta betyder att den egendom någon bekommer i arv från dig eller din make är dennes egen och inte behöver delas lika med personens maka eller make vid eventuell separation.

Avkastning och ersättningsegendom

I era testamenten står även skrivet att avkastning och eventuell ersättningsegendom också ska utgöra enskild egendom. Detta betyder att om en viss egendom trätt i en den enskilda egendomens ställe, exempelvis pengar från försäljning av den enskilda egendomen, blir den nya egendomen (pengarna) också enskild egendom. Avkastning är exempelvis utdelning på aktier. Om aktierna ärvs som enskild egendom innebär denna skrivelse i era testamenten att även utdelning av exempelvis aktier ska vara enskild egendom.

Sammanfattning

Sammantaget innebär denna formulering i era testamenten att den egendom någon bekommit i arv ska vara dennes enskilda. Vid en eventuell separation kommer den ärvda enskilda egendomen, avkastning från den ärvda enskilda egendomen samt om den ärvda enskilda egendomen bytts ut mot annan egendom undantas från bodelningen. Det vill säga inte delas mellan makarna utan den som bekommit egendomen i arv från dig eller din make kommer alltid ensam äga egendomen.

Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss igen!

Med vänliga hälsningar,

Ida Zackariasson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?