Vad innebär det att skriva ett testamente?

2017-10-08 i Testamente
FRÅGA
Vad innebär det att skriva ett testament? Kan man skriva vilken man vill ska få ärva sina pengar och tillhörigheter?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstår din fråga, undrar du vad ett testamente innebär och vad man kan göra med det.

Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.

Sammanfattning

Ett testamente är en skriftlig handling i vilken du bestämmer vem eller vilka som ska få dina tillgångar när du går bort. Att skriva ett testamente innebär att du bestämmer en annan arvsordning än vad som annars skulle gälla. Man kan skriva vilken man vill ska få ärva sina pengar och tillhörigheter.

Vad innebär ett testamente?

Ett testamente är en skriftlig handling som du upprättar för att bestämma vem eller vilka som ska få ta del av arvet efter att du har gått bort (se 9 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB)). Testamentet medför att de vanliga reglerna om vem som får ärva efter dig delvis inte gäller för ditt arv (dessa regler hittar du främst i 2–3 kap. ÄB).

Genom ett testamente kan du t.ex.:

1. Skriva att någon ska få en viss andel av alla dina tillgångar.

2. Skriva att någon ska få en viss tillgång.

Du kan också åstadkomma andra saker med ett testamente, men de två nyssnämnda alternativen är de som brukar förekomma.

Observera dock att den s.k. laglotten förhindrar dig att testamentera bort mer än hälften av alla dina tillgångar. Laglotten är något som tillkommer dina bröstarvingar (dina barn – eller om någon av dem har gått bort före dig, deras barn (2 kap. 1 § ÄB)). Den innebär att de har rätt till minst hälften av dina tillgångar vid din bortgång, oavsett ditt testamente.

Svaret på din andra fråga blir därför ett "ja".

Hur skriver man ett testamente?

Det främsta sättet att upprätta ett testamente innebär att du skriver ned hur du vill att ditt arv ska fördelas. Det rör sig alltså om ett skriftligt dokument (10 kap. 1 § ÄB).

Du ska dock skriva testamentet i närvaron av två vittnen. Dessa två vittnen måste närvara samtidigt. Vittnena behöver dock bara bevittna när du skriver under testamentet och sedan skriva ned sina egna namn på testamentet. De ska veta att det rör sig om ett testamente, men de behöver inte känna till vad testamentet innebär.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

____________________________________

Behöver du vidare hjälp med testamenten är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2894)
2021-07-27 Är kontanta medel egendom?
2021-07-23 Hur ska jag meddela arvingar om ett testamente, och när kan de senast motsätta sig testamentet?
2021-07-19 Do you need a testament in Sweden?
2021-07-18 Är ett testamente bindande om man upprättat det själv?

Alla besvarade frågor (94351)