Vad innebär det att skriva ett testamente?

Vad innebär det att skriva ett testament? Kan man skriva vilken man vill ska få ärva sina pengar och tillhörigheter?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstår din fråga, undrar du vad ett testamente innebär och vad man kan göra med det.

Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.

Sammanfattning

Ett testamente är en skriftlig handling i vilken du bestämmer vem eller vilka som ska få dina tillgångar när du går bort. Att skriva ett testamente innebär att du bestämmer en annan arvsordning än vad som annars skulle gälla. Man kan skriva vilken man vill ska få ärva sina pengar och tillhörigheter.

Vad innebär ett testamente?

Ett testamente är en skriftlig handling som du upprättar för att bestämma vem eller vilka som ska få ta del av arvet efter att du har gått bort (se 9 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB)). Testamentet medför att de vanliga reglerna om vem som får ärva efter dig delvis inte gäller för ditt arv (dessa regler hittar du främst i 2–3 kap. ÄB).

Genom ett testamente kan du t.ex.:

1. Skriva att någon ska få en viss andel av alla dina tillgångar.

2. Skriva att någon ska få en viss tillgång.

Du kan också åstadkomma andra saker med ett testamente, men de två nyssnämnda alternativen är de som brukar förekomma.

Observera dock att den s.k. laglotten förhindrar dig att testamentera bort mer än hälften av alla dina tillgångar. Laglotten är något som tillkommer dina bröstarvingar (dina barn – eller om någon av dem har gått bort före dig, deras barn (2 kap. 1 § ÄB)). Den innebär att de har rätt till minst hälften av dina tillgångar vid din bortgång, oavsett ditt testamente.

Svaret på din andra fråga blir därför ett "ja".

Hur skriver man ett testamente?

Det främsta sättet att upprätta ett testamente innebär att du skriver ned hur du vill att ditt arv ska fördelas. Det rör sig alltså om ett skriftligt dokument (10 kap. 1 § ÄB).

Du ska dock skriva testamentet i närvaron av två vittnen. Dessa två vittnen måste närvara samtidigt. Vittnena behöver dock bara bevittna när du skriver under testamentet och sedan skriva ned sina egna namn på testamentet. De ska veta att det rör sig om ett testamente, men de behöver inte känna till vad testamentet innebär.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

____________________________________

Behöver du vidare hjälp med testamenten är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”