Vad innebär det att rättegången hålls med stängda dörrar?

2020-02-25 i Domstol
FRÅGA
Vad menas med stängda dörrar.Gäller det hela rättegången?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad det innebär att en rättegång hålls bakom stänga dörrar. Regler för hur rättegångar går till finns i rättegångsbalken (RB).

Huvudregeln i Sverige är att rättegång ska hållas offentligt

I Sverige är huvudregeln att domstolsförhandlingar (rättegång) är offentliga, vilket innebär att en rättegång är öppen för allmänheten och vem som helst får sitta med som åhörare, (5 kap. 1 § RB). Ibland gör rätten dock undantag från huvudregeln och rättegången hålls då istället bakom stängda dörrar. Detta kan bli relevant när det kan antas att det kommer läggas fram en uppgift som är belagd med sekretess, (5 kap. 1 § 2 st RB). Det kan även vara relevant när det är förhör med någon under femton år eller med någon som är psykiskt sjuk, (5 kap. 1 § 3 st RB). Vidare kan rättegång bakom stängda dörrar bli relevant när det är särskilt föreskrivet, (5 kap. 1 § 4 st RB). Det innebär att dörrarna till rättegångssalen är stängda och att allmänheten därmed inte har tillträde. När en rättegång hålls bakom stängda dörrar kan därför inte vem som helst vara åhörare. Det är istället endast domstolen och parterna som får vara i rättssalen.

Det finns en möjlighet för domstolens ordförande att, när särskilda skäl föreligger, tillåta att även annan person än parterna får närvara vid stängda dörrar, (5 kap. 3 § RB). Den bestämmelsen syftar dock i första hand på föräldrar eller nära anhöriga till den tilltalade.

Överläggning till dom eller beslut ska som huvudregelhållas inom stängda dörrar, om rätten inte finner att det kan ske offentligt, (5 kap. 5 § RB).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (434)
2020-09-22 Måste mina föräldrar närvara under rättegången där jag är målsägande?
2020-09-21 Rättegång bakom lyckta dörrar
2020-09-18 Vilken domstol handlägger faderskapsmål?
2020-09-13 Varför flyttas domen fram?

Alla besvarade frågor (84259)