FrågaPROCESSRÄTTDomstol30/06/2023

Vad innebär det att hovrätten beslutar om prövningstillstånd?

Hej mitt körkort blev omhändertaget av polis 19 feb på saker jag inte viste om och nu har hövrätten beslutat om prövningstillstånd vad innebär det?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Utifrån din frågeställning tolkar jag det som att du undrar vad det innebär att hovrätten beslutat om prövningstillstånd. Jag tolkar din fråga som att ett avgörande redan kommit från tingsrätten och att du har överklagat det beslutet. Jag kommer nedan redogöra för de regler som är relevanta för din frågeställning.


Vad är prövningstillstånd?

Prövningstillstånd är ett tillstånd som hovrätt och Högsta domstolen i vissa fall är tvungna att bevilja för att ett mål eller ärende ska kunna tas upp och prövas av domstolen i fråga. Mål som handlar om körkort och liknande avgörs i tingsrätten som är första instans. När tingsrätten sedan meddelat en dom eller ett beslut kan avgörandet överklagas till hovrätten som är andra instans. I domen från tingsrätten står om det krävs prövningstillstånd i hovrätten.


I ditt fall tolkar jag det som att du fått en dom från tingsrätten och att du efter detta har överklagat till hovrätten. I tvistemål och i vissa brottmål krävs att hovrätten först gör en bedömning av om målet ska tas upp till prövning i hovrätten. Detta beslut är det som kallas prövningstillstånd. För att förtydliga är det alltså i detta fall hovrätten som bestämmer om ett prövningstillstånd ska meddelas eller inte.


Vad innebär det att hovrätten beslutar om prövningstillstånd?

Att hovrätten beslutar att meddela prövningstillstånd prövas målet på nytt. Dock endast i de delar av tingsrättens dom eller beslut som har överklagats. Hovrätten kan bevilja prövningstillstånd i fyra olika fall:

  • I de fall när hovrätten är osäker på om tingsrätten dömt korrekt
  • När det behövs för att hovrätten ska kunna göra en bedömning av om tingsrätten dömt korrekt
  • När det är viktigt att hovrätten prövar målet för att ge andra domstolar vägledning inför framtida avgöranden gällande liknande frågor
  • Eller när det finns synnerliga skäl att hovrätten ska pröva överklagandet. Här kan det röra mål där tingsrätten har begått ett misstag av allvarligare slag.


Sammanfattande ord och mitt råd till dig

Som jag tolkar det så har ditt mål blivit prövat i tingsrätten och efter deras dom har du överklagat till hovrätten. Hovrätten har nu fattat beslut om att de ska ta upp ditt mål till prövning och har då valt att göra det mot bakgrund av någon av de fyra ovan nämnda punkterna.


Vi på Lawline kan hjälpa dig att ta din fråga vidare

Jag hoppas att du fått svar på din fråga och önskar dig stort lycka till! Om du har ytterligare frågor eller funderingar så tveka inte att höra av dig till någon av våra förträffliga jurister. Du är varmt välkommen att kontakta oss via telefon på 08-533 300 04 eller via mail på info@lawline.se


Vänligen,

Anna EvensRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Domstol? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”