Vad innebär det att ha ensam vårdnad?

2020-02-28 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej, mitt ex vill begära ensam vårdnad då jag blivit av med både jobb bostad och körkort. Men jag håller på och försöker ta mig tillbaka till arbetslivet och kämpar med kommun om lägenhet. Så det jag undrar är vad det innebär för nackdelar för mig att hon får ensam vårdnad om jag skriver underoch kan man ändra tillbaka till delad vårdnad sedan i framtiden?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör bestämmanderätten vid ensam vårdnad och regleras i föräldrabalken, hädanefter FB.

Vårdnadshavaren har rätt att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter se 6 kap. 11 § FB, men ska i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål. I takt med barnets stigande ålder ska barnet således rådfrågas, men det slutliga beslutet ligger fortfarande hos vårdnadshavaren.

Med barnets personliga angelägenheter menas exempelvis val av skola, boende eller sjukvård. I dessa frågor bestämmer således vårdnadshavaren ensam. Den förälder som inte är vårdnadshavare har inte heller samma insyn i information när det gäller skola, vård m.m. Detta kan lösas genom att den föräldern som är ensam vårdnadshavare utfärdar en fullmakt för att även den andra föräldern ska få tillgång till informationen.

Är endast en av föräldrarna vårdnadshavare och vill den andre föräldern få gemensam vårdnad, kan detta ske antingen genom att rätten beslutar om att vårdnaden ska vara gemensam, se 6 kap. 5 § FB eller genom att föräldrarna mellan sig avtalar om gemensam vårdnad. Avtalet skall gälla, om det är skriftligt och socialnämnden godkänner det, 6 kap. 6 § FB. Avtalet får i sådana fall samma rättsverkan som en dom.

Hoppas att du fick svar på din fråga!


Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (754)
2020-09-15 Kan fadern avsäga sig vårdnaden för vårt barn?
2020-09-15 Beslutsfattande vid gemensam vårdnad och växelvis boende
2020-09-14 Hur kan man ändra vårdnaden för ett barn?
2020-09-14 Ensam eller gemensam vårdnad?

Alla besvarade frågor (84264)