Vad innebär det att en sexuell förbindelse är tillfällig?

FRÅGA
I 6 kap. 11 § Brottsbalken står bla "... Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning, döms för köp av sexuell tjänst ..."Vad menas med "tillfälligt". Om en Suggardaddy ingår en fast förbindelse över t.ex. hela studietiden kan det väl inte betecknas som en tillfällig förbindelse, eller hur?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

I förarbetet till 6 kap. 11 § Brottsbalken exemplifieras "tillfälligt" med att flera återkommande köp av sexuell tjänst från någon i sig inte tar bort faktumet att den sexuella förbindelsen är tillfällig, eftersom alla köp av sexuell förbindelse ska betraktas var för sig. Syftet med rekvisitet "tillfälligt" är bland annat att klargöra att mer stadigvarande relationer så som äktenskap och samboskap inte är avsedda att omfattas av lagen. Allt detta går att läsa i proposition 2004/05:45 En ny sexualbrottslagstiftning s 105-106.

Ditt exempel om "suggardaddy"s är en situation som i många fall befinner sig i gränslandet och alla dessa måste tolkas var för sig. Vissa fall befinner sig i lagens gråzon vilket gör att rättsläget idag kan vara något oklart på detta område.

Iallafall kan sägas att bara de faktum att förbindelsen inte är enstaka inte i sig gör att den inte är tillfällig. Om till exempel den förbindelsen du beskriver går ut på att över en bestämd tidsperiod (studietiden) utbya sexuella förbindelser mot ersättning tar detta i sig inte bort att varje förbindelse är tillfällig, och den som köper tjänsten kan ha gjort sig skyldig till brottet om lagregeln i övrigt är uppfylld.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (456)
2022-01-18 Försök vs förberedelse av köp av sexuell tjänst
2021-12-31 Sexköp att betala för sexchatt?
2021-12-30 Försök till sexuellt ofredande
2021-12-28 Är det olagligt att skicka bild på sina magrutor?

Alla besvarade frågor (98704)