Vad innebär det att en lägenhet är förverkad?

2019-10-08 i Hyresrätt
FRÅGA
Om en bostadsrättsförening i sina stadgar säger att rätten till en lägenhet är förverkad, vad betyder det? Eller "uppsägning av nyttjanderätten"?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag att gå in i jordabalkens 12 kap som brukar benämnas för hyreslagen.

Vad innebär ett förverkande av en hyresrätt?

Det finns ett flertal olika grunder för att förverka en hyresrätt(JB 12:42). För att en hyresrätt ska anses förverkad krävs att något av de rekvisit som finns i JB 12:42 är uppfyllda, exempelvis att man dröjer med att betala hyra eller genom vårdslöshet skadar lägenheten. Att hyresrätten blir förverkad innebär att hyresvärden kan säga upp avtalet med hyresgästen och avhysa hyresgästen.

Kan vara möjligt att undvika förverkningen om man rättar till problemet

Det kan vara av intresse att veta att man har möjlighet att rätta till problemet som är grunden för förverkningen förutsatt att man gör det innan avtalet blir uppsagt av hyresvärden(JB 12:43). Detta gäller dock inte om förverkningen beror på en särskilt allvarlig störning.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Daniel Sandström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll