Vad innebär det att en figur är upphovsrättsligt skyddad?

2020-09-18 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej! Jag gör egna latex formar av olika dekorationer jag har hemma och sedan säljer dom vidare via tradera som de flesta personerna gör. Men min fråga är, är de olagligt att avgjuta exempelvis mina Mumin figurer hemma och sälja dom vidare? Eller är de någon slags copyright på Mumin? Det är mumins egna polystone figurer jag tänkt avgjuta för att dels få fler hemma men också sälja dom vidare till någon annan. Men jag vill inte göra något som är olagligt!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Upphovsrätt är en form av skydd för den som har skapat ett originellt verk som är litterärt eller konstnärligt. Skyddet uppkommer direkt när verket har skapats och är alltså ingenting man måste ansöka om (1 § Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk). Upphovsrätten innebär att upphovsrättsmannen har ensamrätt gällande framställning av exemplar av verket och överföring av verket till allmänheten (2 § Upphovsrättslagen). Exemplarframställning omfattar direkta kopior av verket, men även avbildningar av verket i andra former. Överföring av verket till allmänheten omfattar bl.a. att bjuda ut det till försäljning. Ett undantag från ensamrätten är att man får framställa några få exemplar av offentliggjorda verk för privat bruk (12 § Upphovsrättslagen). Ett annat undantag från ensamrätten är om man genom bearbetning av ett upphovsrättsskyddat verk åstadkommit ett nytt och självständigt verk. Det nya verkets upphovsrätt är då inte beroende av originalverkets upphovsrätt (5 § Upphovsrättslagen).

"Mumin-figuren" är ett originellt och konstnärligt verk vilket innebär att den är upphovsrättsligt skyddad. Avgjutning av dessa figurer kan inte anses vara en bearbetning av verket eftersom det endast innebär att man återskapar verket i en annan form. Det torde alltså röra sig om exemplarframställning vilket utgör ett intrång i upphovsrätten. Det är dock som sagt tillåtet att framställa några få exemplar av ett offentliggjort verk, för privat bruk. Mumin-figuren är ett offentliggjort verk och därför bör avgjutning av det för privat bruk inte anses vara ett intrång i upphovsrätten. När det gäller försäljning av dessa figurer så utgör det intrång i upphovsrätten, dels genom att exemplarframställningen då inte är tillåten, och dels eftersom de överförs till allmänheten genom att bjudas ut till försäljning. Sammanfattningsvis är det tillåtet att skapa några få figurer för att ha dem hemma, men inte för att sälja dem vidare.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Vanessa Hannah
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (978)
2021-05-31 Är det tillåtet att ta betalt för videos jag skapat med eget material men med någon annans musik?
2021-05-27 Citat- och referaträtten enligt upphovsrättslagen
2021-05-17 Får jag framställa exemplar av konstverk jag redan sålt?
2021-05-14 Upphovsrätt

Alla besvarade frågor (93065)