Vad innebär det att en domstol dömer utan en huvudförhandling?

2021-09-15 i Domstol
FRÅGA
Hej!Jag har blivit dömd i tingsrätten och överklagat domen till hovrätten. Hovrätten frågade om jag kunde tänka mig en förhandling utan huvudförhandling. Jag blev väldigt osäker nu och tror det kan vara en nackdel för mig. Hovrätten har meddelat att rättegången ska ske utan huvudförhandling nu och att jag har tid att yttra mig framm till 22 september. Innebär det att domen står fast från tingsrätten om jag inte kräver en huvudförhandling i hovrätten?
SVAR

Hej, tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Svar

Nej, att det inte hålls en huvudförhandling innebär inte att domen automatiskt kommer att stå fast från tingsrätten. Hovrätten kommer behöva överlägga och göra en egen bedömning utifrån allt som lagts fram i tingsrätten och det som tilläggs fram till hovrättens avgörande av målet.

Rättegångsbalken

Hovrätten kan avgöra ett mål utan det hålls en huvudförhandling om saken kan utredas tillfredsställande:

om åklagaren har överklagat endast till den tilltalades förmån,om endast den tilltalade har överklagat och hans eller hennes ändringsyrkande godtas av motparten,om det inte finns anledning att döma den tilltalade till ansvar eller döma ut påföljd eller döma till annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening,om parterna har begärt att målet ska avgöras utan huvudförhandling, ellerom ingen av parterna, sedan fråga väckts om avgörande utan huvudförhandling, haft någon invändning mot detta.

(51 kap. 13 § 2 stycket Rättegångsbalken).

I ditt fall kan jag inte säga vilken grund som hovrätten grundat sitt beslut på. Att ditt fall avgörs utan huvudförhandling innebär att hovrätten kommer att överlägga enbart utifrån "handlingarna". Detta är allt som framkommit i tingsrätten och det som åklagaren och den tilltalade utvecklar sin talan med innan hovrätten kommer fram till sitt avgörande. I ditt fall har du alltså möjligheten att yttra dig och utveckla din talan fram till 22 september. Den stora skillnaden mot att det hålls en huvudförhandling är alltså att det inte kommer vara ett fysiskt möte med dig, domarna och åklagaren m.m. Istället kommer hovrätten döma utifrån det skriftliga materialet och eventuellt ljud- och bildmaterial som existerar.

Men i fall då hovrätten anser att målet kan avgöras på handlingarna ska huvudförhandling hållas om någon av parterna begär det och en huvudförhandling inte är uppenbart obehövlig, vilket innebär att du bör ha en chans att ha en huvudförhandling även i hovrätten om du begär det.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.se

Mvh,

Hampus Lagerquist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (513)
2021-09-23 Kan man överklaga en tingsrätts dom via epost?
2021-09-22 Hur namnges domar från Arbetsdomstolen?
2021-09-15 Vad innebär det att en domstol dömer utan en huvudförhandling?
2021-08-29 Ändringsfrekvens i tvistemål

Alla besvarade frågor (95801)