Vad innebär det att en dom vinner laga kraft?

2021-04-06 i Domstol
FRÅGA
Hej!Jag undrar vad som händer när en dom vinner laga kraft, eller vad betyder det?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att en dom vunnit laga kraft innebär att tiden för överklagande har gått ut och att domen därmed blir slutgiltig. En dom i tvistemål vinner laga kraft tre veckor efter det att domen har meddelats, förutsatt att domen inte överklagas. Detta följer av 50 kap 1 § rättegångsbalken (1942:740) (RB). Samma tid gäller för domar i brottmål, vilket framgår av 51 kap 1 § RB.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Vanessa Hannah
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (519)
2021-10-27 Vad händer när en dom vinner laga kraft?
2021-10-20 Kan jag dra tillbaka mitt erkännande för ett trafikbrott?
2021-10-17 Måste man kontakta den man vill stämma innan man skickar in stämningsansökan?
2021-10-15 Behöver jag anlita en advokat för att stämma någon?

Alla besvarade frågor (96584)