Vad innebär det att en bostadsrätt förverkas?

2020-02-21 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej, jag undrar vad det innebär att bli av med "nyttjanderätten" till en bostadsrätt. Betyder det att man måste sälja sin lägenhet och flytta, eller betyder det att man inte ens längre har rätt till en lägenhet som kan kan sälja -- dvs att man förlorar hela summan man köpt lägenheten för? Tack på förhand.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad innebär det att ha en bostadsrätt?

Att man har en lägenhet med bostadsrätt är vanligt i Sverige. I vardagligt tal brukar man säga att man köper en lägenhet. Konstruktionen med bostadsrätt innebär dock att man köper en del av bostadsrättsföreningen och att denna del är förenad med en nyttjanderätt till en lägenhet som bostadsrättsföreningen äger.

Bostadsrättens förverkande

Att ha en bostadsrätt är förenat med vissa rättigheter och skyldigheter, exempelvis ska man betala årsavgift (se 7 kap. bostadsrättslagen, BRL). Sköter man inte sina skyldigheter kan bostadsrätten förverkas (om inte det som ligger en till last är av ringa betydelse), man blir alltså av med bostadsrätten (7 kap. 18 & 19 § BRL). Förverkas bostadsrätten så sägs man upp till avflyttning och då får man inte bo kvar i bostadsrättslägenheten, alltså blir man av med nyttjanderätten till bostadsrättslägenheten.

Du förlorar dock inte värdet av bostadsrätten. På ansökan av bostadsrättsföreningen kommer bostadsrätten att tvångsförsäljas genom kronofogdens försorg, om inte du och bostadsföreningen kommer överens om någonting annat sätt (8 kap. 1 § BRL). Av det beloppet som bostadsrätten säljs för kan bostadsrättsföreningen dra av vissa kostnader, exempelvis om du pantsatt din bostadsrätt (8 kap. 5 § BRL). Även kostnaderna för förfarandet med tvångsförsäljningen dras av på försäljningssumman (8 kap. 7 § BRL). Du får alltså det som blir över av försäljningssumman efter avdrag för ovan nämnda kostnader.

Man kan alltså säga att du måste flytta från bostadsrättslägenheten och att bostadsrätten kommer att säljas, varpå du får försäljningssumman med vissa avdrag (beroende på om bostadsrätten säljs genom kronofogdens försorg eller om du och bostadsrättsföreningen kommer överens om annat).

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Dostan Sulaiman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll