Vad innebär det att ärva med fri förfoganderätt och kan efterarvingar tvingas tåla att se sitt arv minskas?

Hej! Jag undrar vad det innebär att man ärvt med fri förfoganderätt? Kan den efterlevande makan/maken testamentera, sälja eller ge kvarlåtenskapen eller delar av den som en gåva till annan person. I äktenskapet fanns inga barn mellan makarna dock hade makan särkullbarn. Tack på förhand 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Vilken lag är tillämplig? 

Det är ärvdabalken (ÄB) som kort reglerar frågan om fri förfoganderätt och annars är det rättspraxis som gäller. 

Vad innebär att man ärver med fri förfoganderätt? 

När en make dör, så ärver den andra maken den avlidna makens förmögenhet med fri förfoganderätt. Förutsättningen är dock att gemensamma barn finns. Detta betyder att den efterlevande maken får arvet och kan i princip göra vad som helst med förmögenhetsmassan (3:1 ÄB). En efterlevande maken får dock inte skänka bort en stor del av arvet och inte heller testamentera bort arvet som ska tillfalla den avlidnas efterarvingar (3:2 1 st. 1 men. ÄB). Inskränkningen är en direkt följd av den kvotdel som den avlidnas barn har rätt till. Om ett testamente som upprättas av den efterlevande skulle inskränka arvet av den avlidnas barn, så kommer testamentet till den del vara ogiltigt. Skillnaden mot att ärva med full äganderätt är därför att förfogandet är inskränkt på det sätt som beskrivs ovan. 

I praktiken kan efterarvingar dock få tåla en ganska påtaglig minskning av sitt arv utan att få rätt till hela arvet som de egentligen skulle ha haft rätt till (NJA 2013 s. 736). I rättsfallet kan efterarvingar i vart fall vara tvungna att acceptera en fjärdedels minskning av sitt arv innan arvet ska återbetalas. Det betyder att det kan finnas en risk att en del av ett testamente kan ändå bli giltigt och att en gåva kan bestå, trots att huvudregeln är att en efterlevande make inte får minska arvet. Efterarvingar skyddas dock av lagstiftningen. Till exempel ska den som har fått en väldigt stor gåva som har orsakat efterarvingarna en väsentlig minskning av deras arv återbetala gåvans värde (3:3 1 st. ÄB). 

Angående arv när inga gemensamma barn finns i äktenskapet, så gäller att en efterlevande make inte kan ärva (3:1 ÄB). Ett särkullbarn kan dock vänta på sitt arv och bli en efterarvinge (3:9 ÄB). Om särkullbarnet inte väntar på sitt arv blir följden att särkullbarnet kommer få sitt arv direkt och behöver då inte vara orolig över att arvet ska minskas av den efterlevande maken. 

Avslutande ord och min rekommendation 

Svaret på din fråga är arvet som en make ärver ärvs med fri förfoganderätt, om gemensamma barn finns. Huvudregeln är att den efterlevande maken får göra allt, förutom att testamentera eller skänka bort hela arvet. I praktiken kan efterarvingar få sitt arv minskat och ibland ha svårt att få arvet tillbaka. Finns det endast särkullbarn, så ärver en efterlevande make inte den avlidne maken, och då behöver ett särkullbarn inte att oroa sig över att få sitt arv minskat. 

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning