FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTÖvrigt26/03/2018

Vad innebär det att ärva med fri förfoganderätt?

Jag är änka sedan år 2015.Min man hade en son som avstod från arv tills vi båda var borta .Jag har fri förfogande rätt står det i testamentet. Vad gäller då?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad fri förfoganderätt innebär och vad som gäller när man ärver med fri förfogande rätt. Vilket regleras i Ärvdabalken (ÄB)

Fri förfoganderätt innebär att du kommer ärva hela egendom nu (hela din makes kvarlåtenskap) och att du kommer disponera över egendomen i stort sätt hur du vill. Du får använda egendom, sälja den, byta den och liknande.

Dock föreligger det vissa restriktioner, undantag, till vad du får göra med egendomen när du ärver med fri förfoganderätt. Du får inte testamentera bort den egendom som du ärvt med fri förfoganderätt (3 kap. 2 § ÄB). Utan vid din död sen ska man följa successionsordningen som din make har skrivit i sitt testamente. Det vill säga din makes son ska ärva av din make sen när du dör (efterarv) (3 kap. 2 § ÄB).

Du får inte heller sänka bort för stora delar av arvet i gåva med avsikten att minska efterarvet till din makes son. (Framkommer bland annat i 3 kap. 3 § ÄB).

Men utöver detta får du göra i stort sätt vad du vill med arvet. Om du hade ärvt arvet med full äganderätt hade du fått testamenterat bort det också. Så fri förfoganderätt innebär det finns vissa restriktioner på vad du kan/får göra med arvet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Sofia WedinRådgivare